Ortadoğu bataklığında adım adım Türkiye – Meral Çınar

AKP/Erdoğan hükümeti devlet içerisindeki krizlerin yanı sıra, Kürt hareketinin ve halkçı devrimci dinamiklerin hareket alanının genişlemesi

Bu rejim “sağdan” sallanır mı? – Ronay Gültekçe

MHP içi iktidar kavgası olarak başlayan süreç, “Akşener Hareketi” olarak adlandırabileceğimiz yeni bir siyasi odak doğurdu.

Mülteciler: Türkiye işçi sınıfının yeni bölüğü – Z. Öztürk

7 Haziran seçimleriyle iktidarını kaybeden AKP’nin, bu seçimden sonra devletin zor gücüne olan ihtiyacı giderek artış

Sendikaların Önlenemeyen Çöküşü – Emrah Arıkuşu

AKP, başkanlık sistemi ile sermayenin mutlak egemenliğinin inşasını ilerletirken ekonomik krizin etkileri işçilere ve emekçilere yansıyor.

Türkiye-AB ilişkileri ne durumda? – Mert Yılmaz

Emperyalist dünya sistemi acısından bir fetret devrinde bulunduğumuzdan söz etmek mümkün. Bu fetret devrinde, emperyalist güçler

Sürekli durgunluk ve finansal balon – Volkan Yaraşır

2008 yılında patlak veren küresel mali kriz,10 yıllık kesitte farklı salınımlar göstererek yayıldı ve derinleşti. Krize

Dönemin sürükleyicisi olmak – Pelin Kahiloğulları

Türkiye politik ortamındaki belirsizlik, egemen güçlere karşı yürütülen  mücadelede toplumsal güçlerin önünü açıyor. Devrimci-militan kadrolar açısından

Kopuş ruhunun yaratımları-1 – H.Arıkuşu

Devrimci mücadelede kadrolar, kişiliklerinde, kendi varoluşlarını süreklileştirecek hamlelere ihtiyaç duyarlar. Çünkü hayat süreklilik ve kopuş diyalektiğinde

G20’den sonra tepişmeye devam – Alp Kayserilioğlu

7-8 Temmuz’da Hamburg’da yapılan G20 zirvesi, şehrin sokaklarında zaman zaman on binleri bulan kitlesel eylemlerle protesto

Polonya ve Macaristan’da otoriterizm – Murat Çakır

Günümüzün çoklu kriz ortamları neredeyse her yerde otoriterizmi emperyalist-kapitalist dünya düzeninin zorunluluğu olarak gündeme oturtmaktadır. Böylesi