1 Eylül’de Emek, Özgürlük ve Demokratik Cumhuriyet için alanlara! – TÖPG

Kapitalizmin yapısal krizi, bütün şiddetiyle artarak, içinden çıkamadığı bir şekilde devam ediyor. Bu kriz sadece emekçilerin kazanılmış haklarını çalmakla ve emek sömürüsünün giderek artmasıyla kalmıyor, öte yandan dünya halklarının canlarını da hedef alıyor. Özellikle silah ticareti ile doymak bilmez sermayesini arttırmayı hedefleyen burjuvazi, bununla birlikte yetiştirip beslediği özel, satılık silahlı çetelerle kendisine itaat etmeyen halkları katletmeye yönelmiş durumda. Blackwater vb. gibi satılık çeteler dünyanın dört bir yanında halkları öldürmek için görevlendirilmiş durumda.
Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde çatışmalar giderek artıyor. Burjuvazi iktidarını korumak için, Güney Çin Denizi’nden Venezuela’ya, Nijerya’dan Ukrayna’ya kadar savaş dışında bir çare bulamıyor. Özellikle Ortadoğu’da bütün sermaye güçleri, cihatçı, paramiliter çetelerle Ortadoğu halklarına kan kusmaya çalışırken, başta Rojava’da olmak üzere büyük bir direnişler baş gösteriyor.
Bununla birlikte Türkiye’de de başta Kürt illeri olmak üzere baskılar ve katliamlar giderek artıyor.
15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL, sadece en temel insani hakları gasp etmekle kalmıyor, devrimciler, demokratlar, emekçiler ve Kürtleri, bütün halkı baskıyla, şiddetle teslim almaya çalışıyor. Bu şiddet artık gizleme ihtiyacı bile duymadan işkencelerle kendini ortaya koyuyor, gözaltılarda ve hapishanelerde işkenceler sıradan hale getirilmeye çalışılıyor. Öte yandan Özgür Gündem, Azadiya Welat gibi devrimci-demokrat gazetelerin kapatılması, Toplumsal Özgürlük gibi sosyalist yayınlara açılan davalarla işçilerin, emekçilerin, halkların sesi nafile bir şekilde kısılmaya çalışılıyor.
Kadınlara yönelik saldırılar da Hadım Yasası, doğum kontrolüne getirilen kısıtlamalarla hız kesmeden devam ediyor. Erkek egemen sistem, savaşın daha da arttırdığı taciz, tecavüzlerle yetinmiyor; kadınların hem bedenleri hem de emeklerine yönelerek sömürü düzeninin devam ettirmeye çalışıyor.
Savaşla yetinmeyen burjuvazi, büyük bir şiddetle doğanın talanına yönelmiş durumda. Gözü ranttan ve kârdan başka bir şey görmeyen sermaye, canlı yaşamı ortadan kaldıracak şekilde doğayı katlediyor. Sözde darbe soruşturması ve devletin yeniden düzenlenmesi için alınan OHAL kararı, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğanın da sermayeye peşkeş çekilmesini hedefliyor. Özellikle 75. madde ile sermayenin doğayı talan etmesinin önündeki bütün engelleri kaldırarak burjuvazinin yaşamı yok etmesinin önünü açıyor.
Fabrikaları, meydanları zapt eden işçiler, gözaltında ve hapishanelerde direnen devrimci-demokratlar, meydanları zapt eden kadınlar, doğanın talanına karşı isyan eden Havva Ana’lar, dünyanın dört bir yanında katliamlara direnen halklar bu ablukayı, karanlığı dağıtıyorlar.
Halklara, işçilere, emekçilere, kadınlara, doğaya ve devrimci-demokratlara dayatılan baskı ve katliamlara karşı; eşit, özgürlükçü bir Demokratik Cumhuriyet için herkesi 1 Eylül’de alanlara çağırıyoruz!

Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG)

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir