1 Mayıs bizim günümüz! – Özcan AVCI

Artı değerin daha yoğun olduğu çocuk işçilik kapitalizmin direk hedef tahtasındadır. Bu yüzden daha fazla kar hırsı nedeniyle her gün çocuk işçiler katledilmektedir.

Çocuk işçiliğin bir diğer adı olan “staj” ile liselilerin en temel hakkı olan eğitim hakkı da ellerinden alınmaktadır. Bununla birlikte AKP’nin eğitim sistemini neoliberal politikalar doğrultusunda inşa etmesi eğitimin piyasalaşmasına neden olmaktadır. Dershanelerin sayısının son on dört yılda iki kat artması, hükümetin asıl amacının eğitimi özelleştirip sermayenin birikim alanına çevirmek olduğunu göstermektedir.

Alternatif eğitimi 1 Mayıs ile örüyoruz

Hayatımızın ve emeğimizin her hücresine sahip olmayı amaçlayan sermayeye karşı 1 Mayıs bizim de birlik, dayanışma, mücadele ve hesap sorma günümüz olmaktadır.

Özgecan Aslan’ın katillerinden, Berkin Elvan’ın katillerinden, Soma‘nın katillerinden, her geçen yıl artan karne dönemi intiharlarının faillerinden hesap sorma günüdür.

Günümüz gençliği var olduğu her alanı enerjisi ve dinamizmi ile büyüten , ileriye taşıyan ve böylece hesap sorma sağlayacak gücü oluşturmaktadır.

Gezi direnişi ile birlikte bu gücünü arkasına alan gençlik, örgütlenme alanını okullara taşıdı. Okullarda komite komite örgütlenen gençlik, örgütlülüğünü sokaklara, 1 Mayıs alanlarına taşıyarak gücünü somut bir şekilde ortaya koydu.

Bütün bunlarla birlikte gençlik, 1 Mayıs’ta hayattan kopuk olmayan, hayat ile iç içe olan bir eğitim istediği için yürüdü.

Kapitalizmin çıkmazlarından biri olan doğa-insan çelişkisine karşı, doğa ile bütünleşik bir eğitim için yürüdü.

Cezaevlerine benzetilen okulla sınırlandırılmayan özgürlükçü bir eğitim için yürüdü. Meslek liselerinde stajın kalkması, meslek liselerinin ucuz emek gücü cenneti olmaması için yürüdü. Sadece kalifiye bir işçi olarak yetiştirilmemek için yürüdü.

Okul komitelerinin idarede söz hakkına sahip olması için yürüdü. Ve gençlik bu isteklerini gerçekleştirmek için emeğin, özgürlüğün saflarında yürüdü ve yürümeye devam ediyor.

Liseli gençliğin 1 Mayıs’ı

Yaşamına ve emeğine sahip çıkan liseli gençlik olarak 1 Mayıs alanlarında uğrunda mücadele ettiğimiz taleplerimizi ortaya koyduk.

Meslek liselerinde staj sömürüsüne, eğitimde işçi kıyımına, liseli kadınların ötekileştirilmesine, eğitimin metalaşmasına, eğitimin piyasalaştırılmasına, okullarımızdaki militarizme, eğitimde neoliberal politikalara, eğitim hakkının gasbına, liselerde zorunlu din dersi dayatmasına ve tek tipçi, ezberci, bilimsellikten uzak, köhne eğitim sistemine karşı; eşit, parasız, bilimsel ve anadilde eğitimi kendi ellerimiz ve kuşandığımız emeğimiz ile inşa etmek için alanlardaydık ve alanlarda olmaya devam edeceğiz.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir