2017 kadınların direniş ve isyan yılı olacak! – Perihan KOCA

Tüm şiddetiyle hissediyoruz. Türkiye, iktidarın öncülüğünde hızla kaosa ve faşizme doğru sürükleniyor…

Ülkeyi saran ekonomi, hegemonya ve devlet krizi üçgeni olağanüstü bir erkeklik krizi ile iç içe geçerek toplumun tüm kesimlerini ağır ve sert bir basınçla sarsıyor ve zorluyor… Özellikle de kadınları.

Kadın cinayetlerinin, tacizin, tecavüzün, şiddetin, çocuk istismarının alabildiğine arttığı ve erkek devlet ve yargı uygulamaları dolayısıyla giderek normalleştirilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışıldığı, kadın bedeni ve emeği üzerindeki ataerkil tahakkümün tüm yaşam alanlarımıza sirayet ettiği olağanüstü bir süreci yaşıyoruz.

Öyle ki, 14 yıllık AKP iktidarı pratiğinin kadın düşmanı politikalarını bir yana koyup; sadece 15 Temmuz ve OHAL ilanı ardına yaşananlara baktığımızda bile, bu ülkede kadınlara yönelik topyekün bir savaş ilan edildiğini apaçık görüyoruz.

“Darbe girişiminin” taciz, tecavüz ve silahlanma çağrıları ile bastırıldığına, ekonomik krizle gelen işten çıkarmalarda ilk gözden çıkarılanların zaten ucuz ve niteliksiz iş gücü olarak istihdam edilen kadınlar olduğuna, krizin ve savaşın en çok kadınları vurduğuna, kadın bedenine teşhir ve işkencenin, çocuk istismarının tüm edep sınırları aşılarak uygulandığına hep birlikte tanıklık ettik.

Kadın dernekleri kapatıldı, belediyelere atanan kayyumlarla kadın merkezleri, çocukların gittiği ücretsiz kreşler kapatıldı, kadın siyasetçiler tutuklandı.

İktidar ve sermaye toplumu yeniden yapılandırmak için eğitimden hukuka, medyadan ekonomiye türlü hamleler yapıyor. Muhafazakar-gerici politikalarla kadınların her türlü hak ve özgürlüğü budanarak, kadınların tarihi, bedeni ve emeği son derece bilinçli bir programla imha edilmek isteniyor.

Erkeklik mayasıyla örülmüş bir “korku imparatorluğu” inşa ediliyor… Ki, toplum tümüyle zapturap altına alınıp çaresizliğe, umutsuzluğa mahkum edilebilsin…

Karanlığa karşı umut kadınlarda!

Türkiye giderek bulanık ve karanlık bir düzleme doğru sürükleniyor evet.

Ancak bu karanlığı yırtarcasına bir kadın isyanının mayalandığını görüyoruz.

Gezi direnişi, Özgecan eylemleri, 6-8 Mart eylemleri ile sokaklara akın eden ve güç biriktiren kadınlar, “cinsel istismar yasasına” karşı ülkenin dört bir yanına yayılan eylemliklerle ve 25 Kasım’da umudu yeniden yeşertti ve erkek iktidar politikalarına geri adım attırabildi.

Kadınlar, dünya ölçeğinde Polonya’dan Suriye’ye, Arjantin’den Türkiye’ye isyan dinamiği içerisinde. Ve bu isyan domino taşı misali her yanı saracak. 2017 kadınların isyan ve direniş yılı olacak.

Mor Dayanışma bu “Korku İmpartorluğu’na” karşı tüm kız kardeşleri ile birlikte, kadın dayanışmasının gücü ile, mayalanan kadın isyanını bir adım daha ileri taşımak için kadınların olduğu her yerde kadın özgürleşmesi şiarını yükseltecek!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*