Aleviliği yok etme gayretindeler – Haydar Arıkuşu

Saray iktidarı, “fiili “ olarak sürdürdüğü tek adam rejiminin“biçimsel” hukuk kılıfını da uydurdu.

Şimdi artık toplumun tüm hücrelerine, değerlerine nüfuz etme çabasında. Öyle ki, kültürel, sosyal, inançsal her şeyin şifresini çözerek faşizm yolunda hızlı adımlar atıyorlar.

Aleviler, iktidarın başat hedeflerinden. Bir yandan ırkçı baskılarla Alevilerin duvarlarına “defolun” yazılıyor, bir yandan inanç değerleri hor görülüp aşağılanıyor. Yuva yayınlarının bir çocuk masalında Alevilerin Hızır inanç değerini çarpıtarak, çocuk beyinlere düşman ideolojisini empoze ettiği gibi.

Büyük hamle

Diyanet İşleri Başkanı’nın Dersim Cemevi’ni ziyaret etmesisaray iktidarının son dönemdeki büyük Alevi hamlesi.

İlk defa bir cemevini ziyaret ettiğini söyleyen Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Alevi inancını Sünnilikle aynılaştırıyor.

“Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir. Ehlibeyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok” diyerek Alevileri Sünniliğin içinde eritmeye çalışıyor.

İnançlarda ortak değerler elbette ki vardır ama bu onun aynı inanç olduğunu göstermez. Nasıl ki Müslümanlık birçok noktada Yahudilikle, Hristiyanlıkla benzerlikler gösterse de ayrı ayrı inançlar ise Aleviliğinde ayrı bir inanç olduğu görülüp öyle kabul edilmelidir.

Aslında Diyanet farklı bir inanç olduğunu çok da iyi biliyor. Ama gaye başka. Onların amacı Aleviliği asimile ederek, özünden uzaklaştırarak, Sünni inanç değerleri zemininde eritmek. Nitekim Diyanet Başkanı Cemevi önündeki kuruntulu pozundan sonra “Cemevlerine imamlar atansın” demeye cüret edebildi.

Devletin bu yönelimi karşısında asıl acı olan Dersim Cemevi dedesi Ali Ekber YURT’un boyun eğen tavrı. Devletin asimilasyona cüret ettiren davranışı. Üstelik ziyaret esnasında sarf ettiği“Bugün sayıları 10 bini bulan cemevleri var. Ve bu cemeevlerinin devletinin yasal statüsü, denetimi çerçevesinde yürütülmesi önemli. Aksi taktirde maalesef bu mekanlar marjinal gruplar elinde ülkemize, birlik ve beraberliğimize zarar verecek mekânlar olmasın istiyoruz.” sözleri Aleviliğin kabul göreceği türden değil.

Aleviliği yok etmeye çalışıyorlar

Egemen güçlerin öteden beri temel politikası Aleviliği inkâr ve Alevileri katliamlarla yok etme politikası olarak süregelmiştir.

Ancak Alevilerin demokratik, özgürlükçü, laik toplumsal dinamiğini söndüremediklerini gördükçe Alevilik inancını çürütmeye, devletçileştirmeye çalışıyorlar.

12 Eylülün politikasının bir uzantısıdır, bugünün AKP Alevi politikaları.

93’lerde Çiller Hükümeti döneminde İran Dışişleri Bakanı, Tansu Çiller’i ziyaretinde açıkça belirtilmişti: “Ya siz Sünnileştirin ya biz Şiileştirelim”

Tek adam rejiminin de amacı ortada. Alevilerin komünal ve inanç değerlerinin özünde mayalanan demokratik ve özgürlükçü dinamiği yok ederek mezhepçi-faşist bir iktidar oluşturma yolunda hızla ilerlemekte. Kendi iktidarları için muhalif her toplumsal dinamiği yok etme gayreti içindeler.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*