Devlet krizi derinleşiyor – Pelin KAHİLOĞULLARI

Uzun bir dönemdir rejim krizinin yaşandığı Türkiye, 15 Temmuz Darbesi’nin sonucu olarak devlet krizinin içine girdi. Yaşanan bu kriz, devlet içindeki güçlerin çatışmalarını gözler önüne serdi.

15 Temmuz Darbesi, devletin kurumsal işleyişini sarstı. Devleti yek vücut, her şeye ve herkese hakim bir güç simgesi olmaktan çıkarttı. Devlete bağlılık ve güven duygusu yerini şüphe ve belirsizliğe bıraktı.

AKP iktidarı, darbeye giden süreçteki zorlanmaların hiçbirini çözmüş durumda değil. Bu zorlanmalar devlet krizini daha da derinleştiriyor. Ortadoğu politikasında başarısızlık ve Kürtlerle yürütülen savaştaki sıkışmışlık artıyor.

Cerablus Hamlesiyle, Türkiye Suriye’deki savaşa bilfiil müdahil oluyor. Cerablus-Azez hattında tampon bölge oluşturmayı ve cihatçı gruplara nefes aldırmayı hedefleyen Türkiye, ordunun en zayıf olduğu bir dönemde savaşa giriyor. Türkiye’nin Cerablus’la yetinmeyip Mimbiç’e doğru yönelmesi ise, Suriye’deki savaş denklemi içinde boğulması ihtimalini arttıracak.

AKP’nin, Kürt hareketiyle yürüttüğü savaşta dayattığı çözümsüzlük sürüyor. Savaşın yoğunluğunun yükselmesiyle beraber asker ölümleri artıyor. AKP iktidarının belki de en çok zorlanacağı alan burada oluşuyor.

KHK’lerle süreç hızlanıyor

Hükümet aklıselim planlamalar yapmaktan uzak, hissiyat ve günlük fırsatlardan doğru hareket ediyor. Darbe sonrasında başlattığı ihraç ve tutuklamalar tüm hızıyla devam ediyor.

Devlet gücünün en önemli bir dinamiği olan ordunun içindeki kriz sürüyor. Yayınlanan kararnameyle kuvvet komutanlıklarının Savunma Bakanlığı’na bağlanması kararı ve sonrasında bu kararın geri çekilmesi TSK’yı yeniden yapılandırma probleminin çözülemediğini gösteriyor.

“Varlık Fonu Kararnamesi’yle” Başbakanlığa bağlı “Türkiye Varlık Yönetimi AŞ.” Kuruluyor. Kurulan bu fonun kaynağını, kamuya ait gelir, kaynak ve varlıklar oluşturuyor. Fonun finansal tabloları mali denetime tabi tutulmuyor. Her türlü kamusal alan, sermayenin talanına açılıyor, sermaye palazlandırılıyor.

En son yayınlanan 672 sayılı Kamu çalışanlarına dönük KHK ile kamuda büyük bir tasfiye dalgası yaşanıyor. Şu ana kadar yüz bini aşkın kamu çalışanı görevden alınmış durumda. FETO terör örgütü gerekçesiyle muhalif çalışanlar görevden alınıyor, tutuklanıyor. Bu görevden almalar devletin çoğu kurum ve kuruluşunda uzmanlık boşlukları yaratıyor.

Demokratik halkçı seçeneğin inşası

AKP, içinde bulunduğu kriz ortamının belirsizliğinde şirazenin ayarını iyice kaçırmış durumda. Büyük gerilim ve güvensizlik haliyle ayakta durmaya çalışıyor. Her tarafa, bütün toplumsal dinamiklere saldırarak gücünü yeniden toplamaya çalışıyor.

Devlet krizinin ne yöne evrileceği, hangi güçlerin inisiyatif kazanacağı henüz belirsiz durumda. Bu belirsizliği toplumsal güçler kendi lehine çevirmeli, kendi özgün duruşunu inşa etmelidir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir