Devrimci örgütlenmede planlı çalışma – H. ARIKUŞU

 

 

Örgütlemek, devrimciliğin işçiliğidir, devrimci, örgütlenmenin emektarıdır.

Devrimci olmak bireyin düzene karşı yaşamında ilk adımsa(- ki beklide en kolayı budur.), zor olan başkasını örgütlemek, yeni bireyleri devrime kazandırmaktır. Devrimciliğimizi korumanın, devrimci iradeyi sürdürmenin yolu budur.

Devrimci kadro, sınıfı örgütler, halkı örgütler, örgütünü örgütler. Ve tabii ki kendini örgütler, kendi günlük yaşamını örgütler. Örgütlerken, örgütlenir.

Örgütlemenin olmazsa olamazı: planlı çalışma

Planlı çalışma, devrimci kadronun örgütleme, örgütlenme sürecinde olmazsa olmazıdır. Çünkü bir hedefi gözetmeden, o hedefi gerçekleştirecek araçları, mekanizmayı üretmeden sonuç almakta zorlanırız. Süreç içinde belli sonuçlar alınsa da “zamanı kaçırdığımızdan” ortada bir başarı kalmamıştır. Plan olmadıkça, plana göre hedefe ulaşma gözetilmedikçe; sokakta kazandığımızı, kapitalist düzen, eve gidene kadar kuşatıp hiç etmiştir bile. Hiç edemediğini de “ içererek” kendi sistem değerlerinde kapsayacaktır.

Plan nedir?

Fransızca mimarlık teriminden türeyen plana(Plan),harita taslak anlamındadır. Ve İngilizce “program” sözcüğüyle aynı anlamdadır. Ancak Türkçe kullanımında program, “genel, makro” düzeyde hedefleri, plan (özel, mikro) hedefleri tanımlarken kullanılmaktadır.

Plan, bir işin, bir örgütlenme hedefinin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzendir, düzenektir. Niyet, düşünce, maksat ve tasavvurdur.

Hedefsiz plan oluşturulamaz. Plansız ise hedefe ulaşılamaz.

Plan mekanizma oluşturur

Plan düzenektir. Devrimci faaliyetin “disipline edilmiş” düzeneği, mekanizmasıdır. Devrimci kadronun hedeflerine ulaşması doğrultusunda oluşturduğu yoldur. Hedefe varışın kurulmuş zembereğidir.

Günlük faaliyetlerimizde, eylemlerimizde, görüşmelerimizde, eğitimlerimizde sürekli hareket halindeyizdir. Bütün bu koşturmaca içinde bir hedef ve bu hedefi gösteren, planlamayla oluşturulan

mekanizma yoksa boşa kürek sallanacaktır. Ortada bir çaba vardır, bir devrimci niyet vardır ama hedeflere varılmamıştır.

Ya da tembellik ediyoruz, işleri erteliyoruzdur. Bu haliyle gösterdiğimiz asgari çaba devrimciliğimizi öldürmez belki ama tembellik ve erteleme zehri, içimize doldukça, özden uzaklaşıp, düzen içi liberal yaşama sürüklenilecektir

Planın maddesi ve ruhu

Planın “maddesi” disiplin (mekanizma) ise ruhu tempo(zamanlama) dur.

Mekanizmasında gerilim, yoğunlaşma hedefine kilitlenme vardır. Hedef için düzenek(mekanizma) kurulmadıkça rastgelelik, olursa olur olmazsa olmazlık duygusu baş gösterecektir. Hedef kaybolduğu ölçüde de başarı kazanmak mümkün olmayacaktır.

Bir devrimci daima başarmayı sonuç almayı istemelidir. Başarmak ama zamanında başarmak, herhangi bir yer ve zamanda değil. Politik ortamın, örgütsel ihtiyaçların, planlamanın “zamanı” değil de kendi gönlüne göre “zamanın” başarısı başarı değildir. Devrimci kadro çabalamıştır. Bir şeyleri de korumuş üretmiştir. Ama o üretilen değerler düzenin aktığı zamanda kaybolup gitmiştir.

Sonuç olarak;

Örgütlenme, plan işidir. Plan ise hedef, yoğunlaşma, zamanlama ve başarı “düzeneğiyle” çalışır. Murathan Mungan, şiir teorisine dair notlarını yazdığı son kitabı “Küre” de şiiri şöyle tarifler: Şiir, saklı olanla açığa vurulan arasındaki ifade geriliminin cisimleşmesidir.” Der

Örgütçü içinse plan; saklı olanla açığa vurulan arasında cisimleşecek hedef ve başarı için duyulan gerilimdir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir