Durmak yok, tecavüzü ve tecavüzcüyü aklamaya devam! – Mor Dayanışma

AKP’li milletvekilleri bir süre önce meclise, “cinsel istismar” suçlarında geriye dönük cezaların “failin mağdurla evlendirilmesi” durumunda affedilmesine ilişkin bir yasa teklifi sundu. Şaşırdık mı? Elbette hayır.

Ama bu yasayla birlikte AKP hükümetinin “tecavüzü ve cinsel istismarı” nasıl da meşrulaştırdığını, erkek egemenliğini nasıl da yücelttiğini bir kez daha görmüş olduk.

Peki, bu yasa önergesi ne istiyor, bakanların ve AKP’li vekillerin söylemiyle, hangi “mağduriyetleri” ortadan kaldırmak için önerilmiş?

Çocuğun “rızası” olmaz

Yasa tasarısı: “Cebir, tehdit, hile ve irade dışı bir zorlama olmadığı durumlarda 16.11.2016 tarihine kadar işlenen “cinsel istismar” suçlarında mağdur ve failin evlenmesi durumunda; hüküm verilmiş cezaların durdurulmasına veya cezanın uygulanmasının ertelenmesine karar verilir. Eğer cezanın durdurulmasına “af edilmesine” karar verilirse bu suça ortak olan veya azmettirenlerinde cezaları ortadan kalkar.”

Sadece bir kere geriye dönük uygulanabilir. Ama nasıl uygulanacağı, hangi koşullarda geçerli olacağı, “cebir, tehdit ve hileyi” “rızadan” nasıl ayıracakları önergeyle birlikte saklı kalmıştır.

Türk Ceza Kanunun 103. Maddesinde der ki; 15 yaşına kadar çocuk çocuktur ve ona yönelik gerçekleştirilen her türlü (ister “rıza” ile ister “tehdit” ile) cinsel davranış “cinsel istismar” suçu sayılacaktır.

Temmuz ayında AYM bu yasanın iptalini istedi ve kabul edildi. Temmuzdan itibaren bu yasanın meclis tarafından altı ay içerisinde düzenlenmesi gerekiyordu, hala düzenlenmedi; aksi durumda böyle bir yasa önerisi yapılamazdı, en başta TCK. 103’e uymayacağı için

AYM yasayı; 15 yaşına kadar hiçbir çocukta ve hiçbir durumda cinsel istismar suçlarında ayrım gözetmediği ve cezanın işlenen suça göre bireyselleşmesinin önünü kapattığı için iptal etti.

Elbette, 4 yaşında bir çocukla 15 yaşında bir çocuğa uygulanan cinsel istismar suçunun aynı olmayacağı dolayısıyla cezalarının da aynı olmaması gerektiği doğrudur. Ama 12-15 yaş

arasında ki çocukların “rızası” ile girdiği cinsel ilişkinin sonucunda failin 16 yıl ceza almasının haksızlık olacağını ileri sürüp, yaş akdini 15 yaşın altına çekmeye çalışmak; cinsel istismar suçlarının önünü açmanın başka bir adıdır.

AYM’nin iptal ettiği bu yasayı 6 ay içerisinde düzeltmesi gereken milletvekillerimizin aklına nedense ilk gelen, tecavüzcüyle çocuğun evlendirilmesi olmuştur. İkinci düzenlemenin de 15 yaş akdini 12 yaşa indirmek olacağı kesindir.

Bu yüzden yalnız bu yasa teklifinin geri çektirilmesi için değil, TCK 103. maddenin bu şekilde düzenlenmesine karşı çıkıp var olan cezaların daha da yükseltilmesi için mücadele etmeliyiz.

Mağdur erkeklere müjde

“Ama karşılıklı “rıza” ile ilişkiye girmiş insanlarımız bu yasa yüzünden mağdur olmuştur. Bu mağduriyeti en çokta evinde çocuğuyla hapisteki “tecavüzcüyü” bekleyen kadın yaşamaktadır. Biz bu mağduriyeti çözmek isteriz.” Evet, yasa teklifinin Türkçe tam olarak karşılığı budur.

Çok sevgili milletvekillerimiz lütfedip “mağdur” kadınları düşünmüşler!

Çok büyük ihtimalle tecavüze uğramış, sonrada sizin kürtaj yasaklarınız nedeniyle mağdur olup çocuğunu aldıramamış, yine çok büyük ihtimalle ailesinin “namus sevdası” yüzünden bu adamla evlenmek zorunda olduğunu düşünen veya buna zorlanan bir kadının tam olarak hangi mağduriyetini gözetiyorsunuz?

Bu yasa; tecavüze uğramış bir çocuğun tecavüzcü ile evlendirilmesinin yasal olarak önünü açmaktan; erkeği ödüllendirmekten, taciz edilerek mağdur olan bir çocuğu ise yeniden cezalandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

15-12 yaşları arasında bir çocuğun “rızasını” rıza kabul eden erkek, çocuk istismarcısı; AYM, milletvekilleri ve ona yardımcı olan her erkek kurum da bu suçun ortağıdır.

Ülkede her gün yüzlerce çocuk tacize, tecavüze uğruyor ve bu suçlar gün geçtikçe artıyor. Cinsel istismar suçlarına daha ağır, caydırıcı cezalar önerecekleri yasa teklifleri sunmak yerine; erkekleri ödüllendiren yasalar çıkaran AKP Hükümeti; mağdur edebiyatı yapınca onlara inanacağımızı bekliyorsa yanıldığını söyleyelim. Sizden rızamız yok; 14 yıldır kadınlara ve çocuklara yönelik işlediğiniz bütün suçların hesabını soracağımız günler yakındır.

TCK 103’de bir değişiklik yapılacaksa bu cezaların arttırılması yönünde olacak, bu yasa önerisi de geri çekilecek.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir