Eğitimde gericileşme ve piyasalaşma – Umut Can ORUÇ

AKP’nin eğitimi gericileştirme projesinin baş aktörü İmam Hatipler mantar gibi çoğalırken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün yayınladığı verilere göre Türkiye, Matematik, Fen Bilimleri ve Okumada 35 OECD üyesi arasında sondan ikinci oldu. Bu verilerin üzerine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “ Sınava sadece Fen Liselerindeki öğrencilerimiz girmiş olsaydı dünyada ilk üçe girecektik” dedi. Bakanın yaptığı itiraf gibi açıklamadan da anlaşılacağı üzere Fen ve Sosyal Bilimler liseleri ortalamayı yükseltirken, İmam Hatip ve Meslek Liseleri ortalamayı diplere çekiyor.

Son 13 yılda İmam Hatipler’de okuyan öğrenci sayısı 50 binden 1,5 milyona yükseldi.

İmam Hatipler’de verilen ilerici, aydınlanmacı, laik değerler karşıtı eğitimlerle, şeriat ve cihat propagandalarıyla, tıpkı Meslek Liseleri’nin sermayeye kalifiye eleman yetiştirdiği gibi, AKP’nin ideolojik çizgisine uygun “kalifiye” militanlar yetiştiriliyor.

Meslek Eğitimi Vermekten Aciz “Meslek Liseleri”

Meslek Liseleri’nde öğrencinin seçtiği iş koluyla ilgili aldığı eğitim oldukça niteliksiz. Verilen eğitim yüzeysel ve seçtiği iş kolundaki mesleği icra etmesi için yetersiz. Meslek Lisesi’nden mezun olan öğrencinin eğitimini gördüğü mesleği icra etmek dışında başka şansı yok, aldığı yetersiz eğitim ile iş bulamazsa işsiz kalacaktır.

Meslek Liseleri’nde staj adı altında sermayeye ucuz iş gücü sağlanıyor, öğrenci teorik eğitimini aldığı mesleği pratiğe dökemiyor, staj yaptığı yerde mesleğiyle alakasız işler yaptırılıyor. (Örneğin yazılım bölümünde okuyan öğrenciye iş yerinde yerlerin süpürtülmesi.)

30.03.2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanun değişikliği ile Meslek Lisesi öğrencilerine seçtiği iş kolunda üniversiteye yerleşmesinde kolaylık sağlayan ek puan kaldırılmış bulunmakta. Bu kanun değişikliği ile Meslek Lisesi öğrencisinin tek umudu üniversite kapısı da kapatıldı.

Eğitimde Özelleştirmeler

Sözde kapatılan dershaneler Temel Liseler’e dönüştürüldü; fakat çoğu dershanenin fiziksel ve niteliksel koşullarının okula uygun olmamasından kaynaklı Temel Liseler’de verilen eğitim nitelik kazanamıyor.

MEB, AKP’nin Neoliberal politikaları doğrultusunda halktan topladığı vergileri devlet okullarında verilen niteliksiz eğitimi düzeltmek için aktaracağı yerde, birer ticari işletme olan Temel Liseler’e geçecek olan öğrencilere yaklaşık olarak 3000’er lira teşvik vererek harcıyor. (Sadece 2016-2017 eğitim öğretim yılında 340.000 öğrenci verilen teşviklerden yararlandı, kabaca hesaplarsak bir milyar tl teşvik verildi.)Eğitim, günümüzde, “emekçi çocukları ve halkın geniş kesimleri için verilen eğitim” ve “zenginlerin, patronların çocukları için verilen eğitim” diye iki farklı kategoriye ayrılmış durumda.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir