Ekmeği ve Onuru için Mücadele Edenler İşçi Kampında Buluşuyor

ISCI KAMPIEkmek ve Onur Gazetesi ve Emekçi Gençlik Derneği’nin düzenlediği İşçi Eğitim Kampı bu yıl 25-26 Temmuz Cumartesi-Pazar günleri İstanbul Makine Mühendisleri Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Kenan Budak Direnen İşçilere Yol Gösteriyor
Geçtiğimiz sene İşçi Önderi Kenan Budak anmasının yaptığımız toplantıda genç işçilerin örgütlenmesi ve işçi sınıfına yönelme kararı alınmıştı. Aldığımız kararlar ışığında geçen bir senede işçi havzalarına açılım, işyerlerinde örgütlenme, iş kollarına yönelim, işçi gazetesi çıkarma, işçi direnişleriyle ilişkilenme çeşitli düzeylerde sağlandı.
İşçi sınıfının içinde olma, ona yön verme konusunda ise henüz daha inatla çalışma ve ısrar etmemiz gereken noktadayız. Bu açıdan bu sene yapacağımız Kenan Budak İşçi Kampı bu eksik kalan hamlelerimizin hayata geçirilmesi için önemli bir yerde duruyor.

Sınıf Ayağa Kalkıyor
İşçi sınıfının örgütlenmeye yöneldiği, kendiliğinden direnişlere başladığı, kendisine uymayan, çıkarlarını savunmayan sendikalara öfkesini gösterdiği, elinin tersiyle ittiği bir dönemden geçmekteyiz.
Kayseri’de Boydak Mobilya işçileri, Bursa’da metal işçileri, Batman’da petrol işçileri, irili ufaklı yerel direnişlerle işçi sınıfı hak gasplarına, işten atmalara, düşük ücrete, işçiyi satan sendika ağalarına karşı sahneye çıkıyor.

İşçiler Sorunlarını Tartışıyor
Böylesi bir dönemde yaptığımız kampta Sendikal örgütlenme, Toplu İş Sözleşmesinin içeriğinin okunması, taban örgütlenmeleri ve işyeri komitelerinin önemi, mevcut yasalarca korunan hakların öğrenilmesi, tek tek iş kollarındaki sorunların ve örgütlenme deneyimlerinin açığa çıkarılması konularında sunumlar olacak.
İşçilerin ihtiyaçları olan konularda yapacağımız tartışmalar, işçilerin bilinçlenmesi, patronlara ve onların sistemine karşı örgütlenmesi ve mücadeleyi büyütmesi anlamında önemli bir kavşak olacak.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*