FARC-EP silahlı mücadeleyi tekrar başlatıyor – Jan Schwab

28 Ağustos 2019’da anonim bir youtube hesabında bir seneyi aşkın bir süredir ortadan kaybolmuş olan FARC liderlerinden İván Márquez tarafından yapılan bir açıklama yayınlandı. […] Zamanında, artık tamamıyla başarısız sayılabilecek barış sürecinde, Marksist gerillanın baş temsilcisi olan Márquez, açıklamada silahlı mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.

Sebep: hasım bir hükümet

Yaklaşık yarım saat süren açıklamada, Márquez bu yeni hamleyi gerekçelendirerek Kolombiya devletinin barış sürecindeki duruşunu “Havana barış sürecine ihaneti” olarak değerlendirirken halen silahlı mücadele yürüten Marksist gerilla ELN ve FARC-Muhalefet yoldaşlarıyla net bir şekilde bir işbirliği öneriyor.

Barış süreciyle ilgili tartışmaları takip edenler için bu ciddi adım şaşırtıcı değil. Kolombiya Başkanı İván Duque’nin sağ, neoliberal hükümeti 2018 itibariyle fiilen Havana barış anlaşmalarının bütün kararlarını ya geri aldı ya da hukuki ve siyasi olarak bunlara saldırdı. En son barış anlaşmalarının özü olan, silahlı mücadele dönemindeki bütün suçların düzenli yargı tarafından yargılanmasını kararlaştıran “Barış için Özel Yargı”yı iptal etmeye çalıştı. […]

Bu politika ışığında git gide daha fazla eski gerilla nötr bölgelerinden çekilip FARC-Muhalefet ya da başka silahlı gruplara katıldı. […]

Sol parti FARC: bölünmeye yakın

2017 barış sürecinden çıkarak kurulan yasal parti FARC’ta belirtilen sebeplerden dolayı epey bir süredir eski komutan Rodrigo Londoño (Timochenko) önderliğindeki sağ kanat ve Márquez’in sol kanadı arasında gerilim artıyordu. Londoño ve müttefikleri partinin sosyal demokratlaşması, yani sadece parlamenter ve seçim siyasetine odaklanması çabası içindeler. Son iki senede öldürülen 150 eski gerilla ve 500 sosyal aktiviste rağmen, FARC önderleri İván Duque’nin sağ hükümetine karşı pasif ve pasifist bir politika ve duruş sergilediler. […]

Şu anda Márquez ve Santrich ile parti tabanında sevilen iki önderin tekrardan silahlı mücadeleye dönmesi partiyi nihayetinde böleceği öngörülüyor. […]

Perspektif: yeni bir savaş

Sağcı Kolombiya Başkanı İván Duque mevcut açıklama ile barış sürecini başarısız olarak ilan etmek için elinde bütün propaganda aletlerini tutuyor. Bir askeri saldırı başlatıp oluşan siyasi iklimi barış sürecine daha fazla darbe indirmek için kullanabilir. […] FARC-EP, ELN ve FARC-Muhalefet arasında olası bir ittifakın Kolombiya’daki siyasi manzarayı nasıl etkileyeceğini göreceğiz.

Son senede “barış sözleşmelerinin yırtılması”na (İván Duque) dair artan siyasi emareler ışığında, Kolombiya yakın tarihinin en karanlık dönemlerine bir dönüş olası gözüküyor.

*Bu yazı kısaltılarak re:volt magazine’den çevirilmiştir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*