Faşizmin Yükselişine Karşı Halkların Demokratik Kongresi – Emrah Bal

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 6.Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirecek.

16 Ocak’ta Konferans, 23 Ocak’ta Kongre yapacak olan HDK, halk güçlerinin tarihsel kararlar aldığı ve stratejik-taktik hamlelerin devrimci demokratik halkçı güçlerin geleceğini belirleyeceği bir ortamda kongreye gidiyor.

Egemenlerin ise topyekûn saldırıya geçtiği bir dönemde kongrenin anlamı; devrimci, demokratik, halkçı güçler için yaşamsal bir yerde duruyor. Bu yüzden HDK Kongre’si tarihsel anlamlar içeriyor.

Kongreye giderken

Ancak şimdiye kadar kongrenin teknik (delege sayısı, bileşenler katılımı, genel katılım vb.) yönü ağırlık kazandı; stratejik anlamı ve örgütlenme sorunları derinlikli tartışılmadı.

Kongreye yüzeysel ve de ertelemeci yaklaşım hâkim oldu. Bu nedenle kongre bürokratik bir saplantıya dönüştü. Aynı hataya düşmeden HDK’nin stratejik yönü ve örgütlenme sorunları kongrenin temel gündemi haline getirilmeli.

Ancak bu şekilde bir kongre HDK’nin ufkunu açabilir.

HDP’nin başarısı, HDK’nin varlığına göbekten bağlı. 

HDK Kongresi’nin ertesi gününde HDP Kongre’si de gerçekleşecek. Elbette bu durumun, HDK Kongresine katılımı yükselteceği ve kongrenin coşkulu geçmesini sağlayacağı su götürmez bir gerçeklik.

Ancak 7 Haziran sonrası dönemde HDP’nin politik yönelimi ve buna bağlı olarak HDK ile ilişkilenme biçimi Halkların Demokratik Kongresi’ni önemli ölçüde gözden düşürdü.

HDP de özellikle 7 Haziran sonrası artan “Ankara/Meclis” odaklı liberal politik bir anlayış hâkim. Bu anlayış; sokak mücadelesini ve halk meclislerini merkezine alan bir örgütlenme modeli olan HDK’yi sürekli olarak daralttı ve işlevsizleştirdi.

AKP’nin 1 Kasım seçim darbesi ve sonrasında yürüttüğü savaş konseptine karşı, Batı’da sokağın sessiz kalışının en büyük nedeni HDK’nin örgütlenememiş olması. Bu anlamda HDK Kongresi geç kalınmış bir hamlenin ilk adımı olabilir.

HDK’ya yaklaşım tarzı; bir adım ileri iki adım geri

Türkiye’de sosyalistlerin dağınık dizilişleri ve kafa karışıklığı muazzam devrimci olanakların ve fırsatların uçup gitmesine neden oluyor.

Bu durum HDK içerisinde, zamanında ve doğru pozisyon alışı önemli oranda etkiliyor.

7 Haziran’ın yarattığı olanakların ve fırsatlar kullanılamadığı gibi, bugün de politik durumun yarattığı olanakların çok gerisinde pozisyonlar alınıyor. Bugün hala HDK’yi mimari bir proje olarak gören, onu güncel bir açılımın ötesinde görmeyen, güncel durumun içinden gelen tarihselliğini kavrayamayan yaklaşımlar mevcut.

Her şeye rağmen HDK tarihi misyonunu oynayabilir. Kongre sürecine bu ciddiyette yaklaşılırsa eğer…

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir