Kadınlar Bir Arada Daha Güçlü – Arzu Küçük

Osmanlının son dönemleri ve cumhuriyetin kuruluş döneminde, eşit yurttaşlık ve oy hakkı talebiyle yükselen kadın hareketi, erkek egemen toplum ve devlet baskısıyla zaman zaman sessizleşse de çok ciddi mücadeleler ve kazanımlar elde ederek günümüze kadar geldi.  Özellikle yakın tarihimizde 1987’de “dayağa karşı dayanışma yürüyüşü” ile ivme kazanan kadın hareketinin görünürlüğü ve kadınların, kadın dayanışmasına olan güvenleri artarak devam ediyor.

Binlerce kadın, kurulan farklı kadın dernekleri yoluyla veya bağımsız feminist mücadelenin içinde yer alarak veya bulundukları yerlerdeki kadın eylemlerine katılarak Türkiye kadın hareketine güç vermeye devam ediyor.

Bu amaçla, yaşamlarını erkek egemenliğine karşı savunan her kesimden kadın, pek çok kez bir araya geldi ve birlikte mücadele ettiler. Bu mücadelenin onlarca kazanımı oldu. Geri çektirilen kadın düşmanı yasalar, çocuk istismarı, taciz, tecavüz, şiddet ve kadın cinayeti davalarının görünürlüğünü sağlayarak faillerin gereken cezalara çarptırılması, kadınları koruyan sözleşmelere imza atılması ve 6284 sayılı yasanın çıkarılması bu mücadeleler sayesinde oldu.

İktidarın saldırıları

Kadın mücadelesinin yarattığı basınca rağmen; iktidar, ekonomik kriz koşullarında kadınların emeğini daha da çok sömürebilmek, kadınları aile içine hapsetmek, toplumsal olarak tüm ev içi emeğinden karşılıksız yararlanabilmek, kadınlar üzerindeki toplumsal baskıyı arttırmak için muhafazakâr politikalara başvuruyor. Kadınlar, taciz, tecavüz, şiddet ve cinayet sarmalında sessizce boyun eğdirilmeye çalışılıyor.

Bu amaçla sık sık yeni kadın düşmanı söylem ve yasa tasarılarıyla karşılaşıyoruz. Kadın mücadelesine rağmen kadın ve çocuk düşmanı yasalar çıkarılıyor, istismarcılara, kadın katillerine, tecavüzcülere ceza indirimi verilebiliyor. Kadınları koruması gereken yasa hükümlerinin uygulanması için ise yetkililerle çetin mücadelelere girmek durumunda kalıyoruz hala.

İktidarın neoliberal, kadın düşmanı, ırkçı, homofobik saldırılarına cevap üretebilmek için tüm kadınların bir araya geldiği refleks kampanya ve eylemlerden daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor artık.

Kadınlar bir kez daha bir arada

Bu atmosferde “haklarımız, hayatlarımız ve kazanımlarımız bizim” şiarıyla 165 kadın ve LGBT örgütünün çağrısıyla 35’i aşkın ilden bine yakın kadın Türkiye kadın buluşmasında bir araya geldi. 5-6 Ocak’ta “2019 yılı kadınlarla başlıyor” diyerek başlayan kadın buluşması, Türkiye kadın hareketi tarihine önemli bir çentik daha atmış oldu.

Kadın buluşmasını örgütleme sürecinde ve sonrasında bir kez daha gördük ki; hiyerarşiden, dayatmadan uzak, birbirini ötelemeden, her söze, kimliğe, inanca ve görüşe değer vererek gerçek bir kadın dili oluşturmak ve birlikte mücadeleyi daha da ileriye taşımak mümkün.

Çok farklı yerlerden, kimliklerden, yönelimlerden, örgütsüz veya farklı örgütlülüklerden, farklı görüş ve inançlardan kadınlar olarak ortak bir mücadele için bir araya geldik.

Dünyayı yerinden oynatmaya devam

Salonda müthiş bir coşku, isyan ve neşe vardı. Önce salonda bulunan her ilden kadınlar, kendi bulundukları ilden doğru kadın mücadelesi adına neler yaptığını aktardı. Sonrasında bizi nelerin bir araya getirdiğini, nelerin bir arada tuttuğunu tartıştık. İktidar erkinin kadınlara karşı başlattığı saldırılarla birlikte baş etmenin ve bu mücadeleyi ileriye taşımanın yol ve yöntemlerini aradık.

Yapılan atölyelerdeki genel eğilim tüm illerin birbiriyle iletişimini güçlendirecek kanalları var etme ve yapılabildiği ölçüde yüz yüze iletişimleri de sağlayabilme yönündeydi. Ayrıca önümüzdeki 14 şubat ve 8 martta yaygın ve güçlü eylemler örgütlemek ve kadın grevi yapma talebi oldukça öne çıktı.

Bu buluşma sadece bir başlangıçtı elbette. Patriarkanın önümüze ördüğü duvarları yıkmak, yeni bir toplum, yeni bir dünya yaratmak için önümüzde uzun bir mücadele dönemi var.

Türkiye kadın buluşmasının sonuç metninde de belirtildiği gibi “Biz hayatı istiyoruz. Hayatı dönüştürmeye, dünyayı yerinden oynatmaya devam!”

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*