Köle Değil İşçiyiz, Kiralık İşçiliğe Hayır!

Ekmek ve Onur Gazetesi’nin Özel İstihdam Büroları yasası ve Kiralık İşçilik uygulaması üzerine yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

 

Ekmeğimiz ve onurumuz için direneceğiz!
Köle değil işçiyiz, kiralık işçiliğe hayır!

Esnek istihdam biçimlerinin en güvencesiz ve belirsiz hali olan ve uzun zamandır gündeme getirilen kiralık işçilik uygulaması Erdoğan/AKP iktidarının türlü dayatmalarıyla 8 Şubat 2016’da yasa teklifi olarak Meclise sunuldu. Kiralık işçilik yasa tasarısı mutabakat sağlanması bile beklenmeden alelacele Meclis komisyonlarından geçirildi.
“Kiralık işçilik” yasa tasarısıyla, Özel İstihdam Büroları (ÖİB) aracılığıyla işçi kiralamak yasal hale getiriliyor. İşçilerin çalışma yaşamı ve koşulları hukuk dışına çekilerek, illegalleşiyor.

Sömürü sınırsızlaştırılıyor!
İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında “modern zamanın kölelik” koşullarına mahkum ediliyor.
Yasal yollarla gasp biçimleri zenginleştiriliyor. Zaten kırıntı olarak verilen emekçilerin kazanılmış bütün hakları tasfiye edilmek isteniyor.
Kiralık işçi uygulamasının ardından sırada işçilerin güvencesi olan Kıdem Tazminatı var. İşçi sınıfının 100 yıllık kazanımı olan kıdem tazminatı hakkı fona devredilerek kaldırılmaya çalışılıyor.
Kıdem tazminatının kaldırılmasına yönelik tepkilerden korkan iktidar sınıfa saldırılarını adım adım uygulamaya koyuyor. Şayet kiralık işçilik uygulamaya konulursa, işçiler belirsizlik, güvencesizlik ve geleceksizlik cehennemine sürüklenecek. Sefalet bataklığına itilecek. Sömürü katmerlenecek.

Nasıl mı?
-Kiralık işçilik ile, işçi ile iş veren arasında kurulan iş sözleşmesi iki taraflı bir ilişki olmaktan çıkarılacak. Özel İstihdam Büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisiyle beraber iş sözleşmesi üçlü bir yapıya dönüştürülecek. ÖİB’lere geçici işçilik uygulaması ve işçiyi kiralama yetkisi verilecek.
-Kiralık işçilik ile, Özel İstihdam Büroları işçiyi işverene kiralayacak. İşçi kiralayan modern işçi simsarları emekçilerin başına musallat edilecek.
-Kiralık işçilik ile, iş hukukunun temel ilkesi olması gereken, ancak hali hazırdaki koşullarda bile uygulanmayan “işçiyi koruma” ilkesi tamamen terk edilecek. İşletmeyi ve iş vereni koruma esası getirilecek.
-Kiralık işçilik ile, iş yeri, iş kolu esası tasfiye edilecek, iş, ücret ve sosyal güvenlik askıya alınacak, sendikal örgütlülük hakkı tümüyle engellenecek.
-Kiralık işçilik ile, işçi sınıfının en önemli kazanımlarından kıdem tazminatı hakkı gasp edilerek, fiilen yok edilecek.
Dolayısıyla, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden azade tehlikeli ve ölümcül koşullarda çalışma yaşamı yasallaşacak.
İşçiler, sadece çalıştıkları süre için kiralanacakları ve prim ödeneceği için emeklilik hayali(!) de mezara kalacak.
Direneceğiz!
Sermayedarların, para babalarının, yani burjuvazinin sözcüsü Erdoğan/AKP iktidarının yeni sömürü biçimlere sonuna kadar direnecek, kiralık işçilik uygulamasına izin vermeyeceğiz!
Kiralık işçilik, insan ticaretidir.
Kölelik koşullarında çalışmaya ve kiralık işçilik cehenneminde yanmaya hayır!
Ekmeğimiz ve onurumuz için kiralık işçiliğe karşı direneceğiz!
Köle değil işçiyiz, kiralık işçiliğe hayır!

 

Ekmekve Onur İşçi Gazetesi

www.facebook.com/EKMEKveONUR

Leave a comment

Your email address will not be published.


*