Millete Meclis Gerek – Haluk KOŞAR

Burjuva siyasetinin zaten çok az halk temsiliyetine dayalı olan meclisi devre dışı bırakılırken, buna karşı hamleyle cevap veren toplumsal muhalefet, “Hayır Meclislerini” örgütleyerek gelecek açısından önemli bir mevzi kazanmış görünmekte. Bugünün ihtiyacı bu mevzii sağlıklı bir işlerlikle yaygınlaştırmaktır.

Meclis yapısının ağırlıklı olarak İstanbul ile sınırlı kalması bir handikap gibi görünse de, buradaki her başarılı girişim kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılma potansiyeli taşıyor.

Toplumların bölünmeye çalışıldığı, sorunların yalnızlık içine hapsedilerek yok edilmeye çalışıldığı, düşmanlığın her türünün yüceltildiği bu kara dönemde, toplumsal olarak bir araya gelerek konuşmaktan ve harekete geçmekten başka çare kalmamış görünüyor. Ankara’da devre dışı bırakılan meclis artık hayatın her alanına yayılma ihtimalindedir.

Gidişata Hayır Meclisleri

Toplumun meclis “ihtiyacı”, tam da bu noktada “Hayır Meclislerinin” önünde bir imkân olarak durmakta…

“Hayır Meclisleri”, referandum sonrasında devam etme kararı ile beraber, fiilen “Gidişata Hayır” diyenlerin zeminini oluşturuyor. Bu zemini toplumsal muhalefetin toparlanacağı alan olarak görüp, bu toplamın üzerinde hemfikir olacağı asgari bir program ile hareket ederek başarıya ulaşmak olasıdır.

Ülkede yaşanan sorunların çeşitliliği ve derinliği sık sık manevra yaparak yaratıcı ve etkili girişimler yapmayı zorunlu kılmakta. Bu noktada meclis örgütlenmeleri de benzer kıvraklığa sahip olursa, hem toplumsal muhalefeti hapsedilmeye çalışıldığı CHP’nin kırılgan ve güvensiz zemininden kurtaracak, hem de talep olarak öne çıkartılan “Adalet’in” sınırlarını her kesimi kapsayacak şekilde genişletecektir.

Bunun için her alanda meclis yapısını toplumun en ücra kesimine kadar götürmenin imkanları mevcut. Referandum döneminde oluştuğu haliyle Hayır bloğu içinde en geniş taban ile hareket eden Hayır Meclisleri, bileşenlerin çeşitliliği (CHP tabanından HDP’ye kadar oldukça geniş bir kesimi bir araya getiriyordu) yanında “bireysel katılım ve yerel inisiyatif” ile örgütlenerek Gezi’de ortaya çıkan refleksleri harekete geçirme deneyimiyle bu manevra kabiliyetine ve yaratıcılığa sahiptir diyebiliriz.

Bunun için her alanda meclis yapısını toplumun en ücra kesimine kadar götürmenin imkânları mevcut. İstanbul’da büyük çoğunluğu ilçe ve mahalle bazlı olarak yerelde var olan meclislerin tam da bu noktada derinleşme ihtiyacı bu manevrayı zorunlu kılıyor. Derinleşme ve yaygınlaşma, meclislerin kitle bağlarını geliştirmesi açısından değerlendirilmelidir. Meclislerin kitle bağlarından koparak, “siyaset temsilcileri meclisi” tehlikesine düşmesinin önlemini bir şekilde almak gerekir.

Deneyim Önemli

“Hayır Meclislerinin” şu ana kadarki varlığı ve pratiği toplumsal muhalefetin sıkıştığı noktada yeni manevralar yapılabilmesi ve daha da önemlisi asgari düzlemde yan yana gelerek bir çıkışın zorlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Bunu dedirten iki önemli örnek var elimizde. İlki 29 Ocak tarihli Kadıköy Yeldeğirmeni’nde yapılan ilk meclis toplantısı ki salonun doluluğu salondaki kadar insanın dışarda kalmış olması ve toplantının canlılığı bu doğumun gürbüzlüğünü gösteriyordu. Diğeri de, 16 Nisan gecesi başlayan ve devam eden gecelerde süren sokak gösterilerinin niteliği ve niceliği.

Referandumda yaşanan hukuk skandalına o gece ve takip eden günlerde başta Kadıköy ve Beşiktaş olmak üzere İstanbul’un pek çok yerinde, Hayır Meclisleri, yaptığı çağrılar ile sokağın nabzını eline aldı ve birkaç gece İstanbul sokakları gerçek anlamda Gezi havasını tekrar solumuş oldu. 

Referandum öncesi yapılan tüm çalışmalar bir yana, bu iki örnek, Hayır Meclislerinin oturduğu zemini ve kapsayıcılığını göstermesi açısından önümüzdeki dönem açığa çıkacak benzer hareketlerin değerlendirilme ihtimalini gösteriyor. Referandum döneminin başı ve sonuna denk düşen bu örnekler neden önümüzdeki dönemin de ipuçlarını oluşturmasın?

 

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir