Yerkürede isyanlar ve hegemonya krizi – Max Zirngast

// 0 Comments

Kapitalist sistem çoklu kriz ortamında debeleniyor, siyasi alanda dünya çapında uçlaşma eğilimleri güç kazanıp statükoyu derin bir krize sokuyor. Tarihte her geçiş döneminde olduğu gibi, bugün de mevcut geçiş döneminde canavarlar kol geziyor. Bu canavarların [...tıklayın]

Savaş tüm gezegeni tehdit ediyor – Utku Şahin

// 0 Comments

Modern kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların kullanıldığı savaşlar yok edici potansiyele sahip. Dolayısıyla mesele insan hayatını tehdit etmekten çok daha fazlasını barındırıyor. Savaşlarda yaşanan kayıplarda yalnızca insanlardan bahsedilir ama savaşlar [...tıklayın]

Bu kuşatma gençliği zapt eder mi? – Ali Çadırcı

// 0 Comments

Otoriteleri, sürekli bir yenisi eklenen krizlerle, yoksulluk ve yoksunluk halinin yol açtığı tepkisel ve ani öfke patlamalarıyla sarsılan ve yetmezlikler yaşayan egemenler toplumsal rıza üretmede sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıyı, devlet şiddetiyle örülü [...tıklayın]

Direnişlerin asi kadınları – Arzu Küçük

// 0 Comments

Marx’ın dediği gibi “Şimdiye kadarki tüm toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.” Bu sınıf savaşımlarına yakından baktığımız zaman, her dönem en önde mücadele eden kadınları görüyoruz. Kapitalizmin ilksel birikim sürecinden [...tıklayın]
1 2 3 4 5 6 77