Referanduma giderken Arap Alevileri – Hasan Zeytuni

Referandum sürecine girerken Arap Alevileri, son yıllarda yaşanan ve zihinlerine kazınan yaşantılar çerçevesinde değerlendirme yapacaklar. Bu yaşantılar Arap Alevi halkının yaşantılarını derinden etkileyen olgulardı.

Bu yaşantılar sonucu gelinen noktada, Arap Alevileri ne dayatılan yeni statükoyu kabullenebilen, ne de eskisine bağlanan, oradan da kopuşan bir konuma yerleşti.

Suriye’de yürütülen savaş Arap Alevilerini son yıllarda etkileyen en önemli durum oldu. Suriye’de yürütülen savaşın halkın yaşantısına birçok boyutta yansımaları oldu.

Bitmeyen mezhepçilik

Örneğin savaşta yeniden üretilen mezhepçilik Arap Alevilerinin yaşantısını derinden etkiledi. Yalnızca silahlandırılmış çeteler değil, toplumun bir kesimi Alevilere karşı sürekli kışkırtıldı. Yandaş medyanın sözcüleri mahalle mahalle, isim isim hedef gösterdi Arap Alevilerini.

15 Temmuz sonrası AKP iktidarının başlattığı karşı darbe sürecinin toplumsal ayağı Alevilere yönelik provokasyonlarla gerçekleştirildi. Günler süren eylemlerde fanatikleştirilmiş gruplar Arap Alevilerin yaşadığı mahallelere yönlendirildi. Bu gruplar bu bölgelerde defalarca provokatif eylemler yaptılar.

Yoksulluk ve işsizlik kıskacında

Arap Alevileri referanduma yüksek işsizlik ve yoksulluk oranları ile giriyor. Arap Alevilerinin yoğun yaşadığı bölgelerde sınıfsal çelişkiler keskinleşiyor. Neoliberalizmin tahribatı şimdi bu bölgeleri daha fazla yoksullaştırıyor.

Örneğin Hatay ilinin Büyükşehir Belediye kapsamına alınmasından itibaren kentin birçok bölgesi sermaye birikim alanına dönüştürüldü. Büyük projeler, AVM’ler, kentin birçok tarım ve geçim alanının imara açılmasıyla yükselen inşaatlar Arap Alevilerin yaşantılarında büyük değişiklikler yarattı.

Sermaye hacminin genişlemesi istihdam oranlarını yükseltmediği gibi, yoksulluğu da derinleştirdi. Ayrıca bu genişleme, esnaflık ve tarımla uğraşan önemli bir kesimi proleterleştirdi. Yurt dışı işçiliği oranlarında son zamanlarda artış söz konusu.

Ayrımcı kamu hizmetleri

Temel kamu hizmetlerinin bile 21. YY koşullarında halen ağır aksak verilmesi burada yaşayan halkın öfkesinin süreklileşmesine neden oldu. Geçmişte büyük bir su havzası olan Antakya ve Defne ilçeleri şimdi özellikle yazları büyük su sıkıntıları çekmekte. Çünkü su kaynakları özelleştirildi, satıldı. Su kaynağına sahip kimi beldelerde halk kendi suyundan faydalanamamakta.

Elektrik ve ulaşım gibi hizmetlerin yıllardır ama yıllardır aksak olması ve bir türlü istikrara kavuşmaması geçiştirilebilecek basit olgular olarak değerlendirilmiyor. Bu aksaklıkların uzun bir süredir giderilmemesi halkın hizmetler konusunda ayrımcılık yaşadığı gerçeğini gözler önüne seriyor.

Sandıkta sorulacak hesap

16 Nisan’daki referandumda Arap Alevileri rekor bir oy oranıyla “Hayır” demeye hazırlanıyor. Bu “Hayır” mezhepçiliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa, ranta, talana ve asimilasyona karşı bir hayır olacak. Suriye savaşı ile birlikte yükselen Arap Alevi dinamiği 16 Nisan’da bu dinamiği birkaç basamak daha yukarıya taşıyacak.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir