Yaşamak İçin Direnmeye, Özgürlük İçin Mücadeleye – Utku Şahin

Özgürlükçü Gençlik olarak, “Yaşamak için direnmeye, özgürlük için mücadeleye” şiarı ile örgütlediğimiz 3. Olağan konferansımız gerçekleşti. Dünya çapında süren hegemonya krizi, Emperyalist çıkarlar doğrultusunda süren şiddetli savaş, derinleşen ekonomik ve ekolojik krizler, tüm bunlara karşı gerçekleşen direnç noktaları gündemlerimiz arasındaydı.

Kürt halkına karşı topyekûn imha operasyonlarının başladığı, kadınların ucuz iş gücü olarak kullanıldığı, tecavüz ve ölüme mahkûm edildiği, işçi sınıfının çalışma koşullarının giderek kötüleştiği, üniversite öğrencilerinin kitlesel tutuklama dalgalarına maruz bırakıldığı ve üniversitelerin hapishaneye dönüştüğü bir zaman aralığındayız.

Bizler özgür demokratik halk üniversiteleri talebi ile okullarımızda oluşturulmak istenen kuşatmaya karşı bir hat örgütlemeliyiz. Üniversitenin tüm bileşenleri ile birlikte mücadele yürütmeyi başarabilirsek; halk ile iç içe, demokratik, bilimsel, anadilde ve parasız bir eğitim sistemine giden yolu açabiliriz.

Anti-Kapitalist dinamikler

Özgürlükçü Gençlik olarak; başta kadın ve ekoloji hareketi olmak üzere anti-kapitalist güçler içerisindeki konumlanmamızı son süreçte bir adım ileriye sıçrattık. Kadınlara uygulanan şiddet ve baskı her geçen gün artarken, Özgürlükçü Gençlik üyesi kadınların, var olan mücadeleyi daha ileri sıçratıp, genç kadın hareketine öncülük etmesi gerekiyor.

Ekolojik krize karşı “Kampüslerden doğaya uzanan el” şiarı ile bulunduğumuz tüm alanlarda Doğanın Çocukları çalışmasını başlattık. Özgürlükçü Gençliğin tüm üyeleri ekolojik mücadeleye önem vermeli, bu mücadelenin geliştirilmesinde -hem pratik hem düşünsel- boyutunda yer almalıdır.

İnançları nedeni ile baskı gören Alevi/Arap Alevi gençliği içerisinde olmak, bu alanları devrimci, hak alıcı bir zemine getirmek önümüzdeki sürecin görevlerinden.

Uzun yıllardır erk zihniyete karşı, cinsiyet çeşitliliğini ve özgürlüğünü savunan LGBTİ çalışmalarına destek vermeli, Özgürlükçü Gençliğin anti-kapitalist bir dinamik olarak gördüğü LGBTİ çalışmasına yönelik hamle yapmalıyız.

Önderleşme ve militanlaşma

Özgürlükçü Gençliğin ilk konferansı kendisine önderlik misyonunu belirlemişti. Bu misyon ile birlikte kadro kimliğini, ideolojik hattını ilk konferansı ile birlikte sağlam bir zemine oturtan Özgürlükçü Gençlik, ikinci konferansı ile birlikte önüne kitleselleşmeyi hedef olarak koymuştu.

Üçüncü konferansımız ile birlikte günün koşullarına uygun kapsayıcı örgütlenme modelini daha ciddi biçimde kavramış bulunuyoruz. Kitleselleşme hedefimiz, bu kavrayışla kurulan yeni ve özgün mücadele alanlarının verdiği motivasyonla daha sağlam bir zeminde güncellendi.

Kitleselleşmenin yanı sıra militan ve öncü kadro kişiliğinin önem kazanacağı bu dönemde özgürleşmek için mücadeleye daha fazla atılmalıyız.

Sisteme karşı oluşan öfke ve direnç birikimini bilinçli ve devrimci bir zemine akıtılmalı. Kontrolsüz öfke patlamaları ile kısa süreli değil; uzun erimli mücadeleler, özgürlüğe giden yolda hattımız olmalı.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir