Yaşamın derinliklerinde ustalaşmak – Pelin KAHİLOĞULLARI

Yaşam içerisinde birçok denge, imkan ve çelişki aynı anda vardır. Yaşamın öznesi olmak, yaşama yön vermek için ona,  vakıf olmamız gerekir. Yaşamla her gün yeni ağların eklendiği dinamik bir ilişki kurma biçimine ihtiyaç vardır.

Karşı devrimin güç kazanmaya başladığı, belirsizliğin arttığı her dönemde karamsar düşünceler yaygınlık kazanır. Birey günlük sorunlar, teknik ayrıntılar içinde boğulur, bireyin ufku daralmaya başlar. Gerilimin yükselişi, bireyde zorlanmaya sebep olur.Ve bu zorlanma sıradan, yüzeysel bakışla aşılamaz.

Mücadelede yaratıcılık

Gerçek yaşam, özgün, karmaşık ve farklılaşmış biçimlerde karşımıza çıkar. İnişleri çıkışlarıyla, durgunluğu hareketliliğiyle, tekilliği ya da çoğulluğuyla yaşamı  görememe var olanı, mutlaklaştırmaya süreci bütünlüğüyle görememeye neden olur. İlkel ve sabit bir bakış hayatın zenginliğiyle ilişkilenmekten uzaktır.

Ortaya çıkan gerilim odakları içinde enerji biriktirir, birçok imkan ve zenginliği barındırır. Mekanik bir öğrenme ve bağ kurma sürecinden geçen ortalama birey ise genellikle, var olan engel ve sınırlara çarpar. Tüketim toplumunun kültürü ile yoğrulan birey,yüzeysel bir görüş ve kavrayış düzeyiyle olaylara yaklaşır, olayları belirleyen olgular birey tarafından anlaşılmaz.

Beceri

“Kavrayış, hiçbir zaman ıskalayan ya da denk gelen bir şey değildir.”

Bireyin niyetinden bağımsız, genel-geçer bir bakış beceri için yeterli değildir. Beceri, bir işi sonuca ulaştırma ustalığıdır. Bu ustalık, kendiliğinden gerçekleşmez, iradi bir çaba gerektirir. Olgu ve sorunları bilince çıkarma, bunlara derinlemesine yoğunlaşmanın sonucu olarak bireyde, bir kavrayış – ufuk genişliği, taktik zenginlik ortaya çıkar.

Kendini tekrar etmeyen, farklı durumlara özgü farklı çözüm pratikleri uygulayan ve süreci başarıya ulaştıran birey, her seferinde yeniden kazanır.  Devrimci kadronun karşısına çıkan engeller, kadroyu güçlendirmenin aracına dönüşür. Belirlenmiş bir kimliğin sınırlarından, yeni keşiflerin yapıldığı,  çözme pratiğinin kalıcılaştığı  fetihçi bir kimliğe dönüşür .

Yaratıcı bakışın kimlik haline gelmesi

Yaşamla kurulan ilişki ve yürütülen  mücadelede, taktik kişilik ile stratejik kişiliğin kesişmesi, bütünleşmesidir.İşçi sınıfının kolektif kurtuluşu mücadelesinden vazgeçmeyerek, ücret artışı, iyi çalışma koşulları gibi taleplerle günlük mücadeleyi yürütecek esneklik ve  eylem yaratıcılığını göstermektir.Taktik kişilikle stratejik kimliğin bütünleşmesi;hedefe kitlenirken darlığa düşmeme, durmadan hamle yaparken savrulmamanın garantisidir.

Kendine özgü bir bakış ve kavrayışın kalıcılaşmasıdır. Mahallede mahalle önderi, sınıfta işçi önderi, üniversitede gençlik önderi olmaktır. Girilen her farklı yerin sorunlarıyla hemhal olma ve orayı çözme pratiğini süreklileştirmektir.

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*