Ekmek, Onur ve Özgürlük için 1 Mayıs’ta Alanlara! – TÖPG

7 Haziran seçimleriyle kaybettiği iktidarı, 20 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara Katliamları, ardından da göstermelik 1 Kasım seçim darbesiyle ele geçiren AKP/Erdoğan, şimdi bir diktatör olmak istiyor! 
Hırsızlıkla, yolsuzlukla, emek sömürüsüyle büyüttüğü iktidarını kaybetmek istemeyen AKP/Erdoğan, işçilerin hak arama mücadelelerini faşizan bir baskıyla engelleyerek sermayeye hizmet ediyor. 
AKP ve sermaye özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışıyor!
Asgari ücreti bin bir hileyle kağıt üzerinde 1300 TL “yapan” AKP, kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyor.
Asgari ücrete yapılan bu “zam”, ekmekten suya, doğalgazdan elektriğe yapılan zamlarla mislisiyle geri alınıyor.
Ayrıca, sermayeye her türlü vergi indirimi yapılarak hibeler verilirken, Özel Tüketim Vergisi, Gelir Vergisi gibi vergilerle asgari ücretlinin emeğine saldırılıyor.
Özel İstihdam Büroları eliyle kiralık işçilik dayatılarak, işçilere “modern” kölelik koşulları ve geleceksizleşen hayatlar reva görülüyor.
AKP ve sermaye ekmeğimizi istiyor!
Sözüm ona taşeronu kaldırmayı vaat eden AKP/Erdoğan, iş güvencesini tamamen kaldırmaya yönelmiş durumda. Vaat edilen kadrolu çalışmaya yönelik herhangi bir çalışma yapmak şöyle dursun, işçi kıyımları giderek artırılıyor.
İşçiler, zaten kıt kanaat geçindikleri ücretlerini istedikleri ya da sendikal haklarını kullandıkları için işten atılmaya devam ederken, AKP ve sermaye el birliğiyle işten atmaları daha da kolaylaştıracak hukuki düzenlemeler getirerek sınıfın yaşamını cehenneme çevirmeye devam ediyor.
AKP ve sermaye onurumuzla oynuyor!
AKP ve sermayenin yoğunlaşan emek ve işçi düşmanı saldırıları karşısında işçi sınıfı bir süredir mayalanan cüret ve direnişini baharın gelişiyle  giderek yükseltiyor.
Yerin 2200 metre altında Yeni Çeltek işçileri, yerin üstünde ise İnşaat ve Metal işçileri mücadeleleriyle saldırıları yerle yeksan ediyor. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesi, havza havza sektör sektör yayılarak sermayeyi yıkacak isyanı muştuluyor.
1 Mayıs, işçi sınıfının direniş davetidir!
1 Mayıs, işçi sınıfının bütün dünya çapında birlikte davrandığı, birlik, dayanışma ve mücadele günü, emekçilerin direniş davetidir.
İşte şimdi “bu davet bizim” diyerek işçi düşmanı AKP/Erdoğan iktidarı ve sermayenin saldırılarına karşı, işimize, ekmeğimize ve onurumuza sahip çıkma vakti!
Şimdi, kendi iktidarını sürdürebilmek için halkları birbirine düşman etmek isteyenlere karşı, halkların eşitliğini ve kardeşliğini savunmanın zamanıdır.
İşçiler ve işsizler, Türkler, Kürtler ve Araplar, kadınlar, gençler ve tüm diğer ötekiler-ezilenler olarak, ülkenin tüm meydanlarını saracak 1 Mayıs coşkusuyla ekmek, onur ve özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlara! 
1 Mayıs’ta, Toplumsal Özgürlük saflarında yer alıp, direnişi kuşatmaya çevirelim!
Yaşasın işçi sınıfının onurlu direnişi!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Yaşasın 1 Mayıs!