20. Yılımız Kutlu Olsun, Partiye Selam Olsun! – TÖP-G

Reel sosyalizmin çöküşünün yarattığı büyük moral bozukluğunun 12 Eylül rejiminin karanlığı ile buluştuğu bir dönemde 21. yüzyılın devrimci partisini inşa etme kararlılığıyla yola koyulduk. Bitmek tükenmek bilmeyen bir kararlılıkla yürüttük serüvenimizi.

Yola çıktığımızda dünya işçi sınıfı tarihinde bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyordu.

Yola çıkarken dünya ve Türkiye solunun başlayan yeni dönemin gereksinimlerini karşılayabilecek teorik ve pratik bir devrimci yenilenmeden uzak olduğu tespitini yapmıştık.

Solun kimi bürokratik ve iktidar ilişkilerine dayalı, kimi yeni toplumsal dinamiklere yabancı, kimi işçi sınıfına sırtını dönen, kimi liberalizme ya da tersine ulusalcılığa saplanan ve solun öz görevlerini inkâr eden eğilimlerine karşı kalın sınırlar çizmeyi hedeflemiştik.

Yeni dönemin komünist partisini inşa etmek temel hedefimizdi. Bu hedef doğrultusunda yirmi yıldır yürüyoruz.

Yirmi yıldır yürüdüğümüz bu yolda kimi zaman biriktirdiğimiz değerlere tasfiye dayatıldı. Kimi zaman devlet komplolarıyla önümüz kesildi. Çok değerli yoldaşlarımızı yitirdik. Kimi zaman sıfırdan başlamak zorunda kaldık.

Ama mücadelemizi sürdürme kararlılığımız tüm bu süreçlerden güçlenerek çıktı.

Platformdan Partiye

Platform örgütlenmesi bizlere teorik ve pratik yenilenme için gerekli tüm olanakları geniş bir şekilde sundu. Bu olanaklar sayesinde uzunca bir tartışma, yazma, örgütlenme ve örgüt kültürü inşa etme, zaaflardan mümkün olduğunca arınma, bürokratikleşme ve teorik sapmalardan uzak durma imkânına kavuştuğumuzu düşünüyoruz.

Gelinen noktada işçi sınıfının yaşam alanlarında, kampüslerde üniversite öğrencilerinin özgürlük arayışlarında, liseli gençlerin isyanında, kadınların düzene karşı kalkışmalarında, doğanın haykırışında cisimleşen örgütlerimizi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.

Şimdi platformumuzu partiye dönüştürme evresine girdik.

Platformumuz toplumsal ve siyasal gerçekliğimizin birçok alanına yayılan örgütsel bir zenginlik kazandı. Biz şimdi bu örgütsel zenginliğin birbiriyle ilişkilendiği bir anti-kapitalist devrimci alanın içinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Son konferansımızda bu alanın politik yoğunlaşması olarak oluşacak bir partinin zamanının geldiğini kararlaştırdık.

Partileşme sürecinin başındayız. Henüz gidecek yolumuz var.

Marksizm Leninizm ışığında ve Kıvılcımlı orijinalitesinde konumlanarak 21. Yüzyılın devrimci komünist öznesini kurma serüvenimiz devam ediyor.

Selam olsun 20. Yılımıza. Selam olsun partimize.

Yaşasın Toplumsal Özgürlük Mücadelemiz!