Başkanlığa da referanduma da hayır! – TÖPG

Başkanlığa da referanduma da hayır!
Bir avuç iktidar düşkünü, iktidarları sürdürebilmek için hazırladıkları yasayı, Türkiye’nin istikrarı ve refahı için zorunlu olduğunu iddia ederek ve ülkenin tüm kurumlarının işleyişini ve günlük hayatın akışını bozarak ülkenin tümüne dayatıyor.
Hepimizin gördüğü gibi bozulan ekonomi, işsizlik, yoksulluk, OHAL’in yarattığı baskılar, iyice yerleşikleşen şiddet ortamı umurlarında bile değil.
Onlar için varsa yoksa başkanlık sistemi.
şçileri, emekçileri, yoksulları, kadınları, gençleri, doğa savunucularını kendi ihtirasları uğruna harcıyorlar.
İşçiler, emekçiler, yoksullar başkanlığa hayır diyor!
İyiden iyiye hissedilen ekonomik kriz, artan işsizlik, hayat pahalılığı, işyerlerinde artan baskılar, güvencesiz çalışma koşulları biz işçilerin, emekçilerin, yoksulların yaşam koşullarını her geçen gün daha da kötüleştirirken ülkenin tek gündemi başkanlık sistemi olarak dayatılıyor.
Bu gidişata dur demek ve kendi kaderimizi elimize almak için, diktatörlüğe “Hayır” diyoruz.
Aleviler hayır diyor!
Mezhepçi nefrete, asimilasyon politikalarına, her fırsatta yapılan hedef göstermelere, geçmiş katliamları hatırlatarak yapılan tehditlere karşı Aleviler diktatörlüğe “Hayır” diyor.
Kadınlar başkanlığa hayır diyor!
Kadınlar, kadın cinayetlerini meşrulaştıran, erkek şiddetini kurumsallaştıran, şiddet uygulayan, taciz ve tecavüz eden erkekleri aklayan erkek iktidarla uzlaşmıyor. Otobüste, parkta, sokakta;
Şiddete, tacize, tecavüze, lince uğramamak için kadınlar başkanlığa “Hayır” diyor!
Gençler başkanlığa hayır diyor!
Gençlik, üniversitelerin ve liselerin gericiliğin üretildiği birer kurum haline dönüşmesine, KHK ve OHAL baskılarına, akademisyenlerin ve öğretmenlerin muhalif kimlikleri nedeniyle ihraç edilmesine, üniversitelerdeki polis şiddetine, üniversitelerin karakol haline gelmesine, okulların katliamcı çetelerin üssü haline gelmesine karşı” Hayır” diyor!
Doğa savunucuları hayır diyor!
Üçüncü köprü katliamına, Karadeniz yaylalarının, Cerattepe’nin, Alakır Vadisinin talanına, nükleer santral, termik santral, hidroelektrik santral saldırılarına, her türlü ranta, yağmaya, yıkıma, 80.maddeye karşı doğa savunucuları “Hayır” diyor!
IMG_20170209_020241IMG_20170209_020237IMG_20170209_020232


IMG_20170209_020228IMG_20170209_020234