TÖP: 15-16 Haziran yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor!

48 yıl önce 15-16 Haziran 1970’te Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük isyanlarından olan büyük işçi direnişi başladı. Sendikal bürokrasiyi güçlendirmek ve işçi sınıfının kazanılmış haklarını gasp etmeye yönelik yasa tasarısına karşı sokağa çıkan yüz binlerce işçi, burjuvaziye devrim korkusu yaşatan ve etkisi bugünlere kadar gelecek olan büyük bir direnişin fitilini ateşledi. İşyerlerinde komite kuran, iş bırakan ve sokaklara caddelere taşan işçiler 16 Haziran’da tekrar bir araya gelerek polis barikatlarını aştı. Ardından sıkıyönetim ilan edildi, işçilerin isyanı asker ve polis tarafından bastırıldı. Geçirilmek istenen yasa fiili direniş ve hukuki mücadeleyle geri çektirildi.

Sermayenin sömürü düzenine karşı işçi sınıfı bugün de 15-16 Haziran’dan aldığı güçle mücadelesine devam ediyor. Metal fırtınadan, Flormar direnişine kadar, sıradan insanların siyasetin yalnızca nesneleri değil aynı zamanda özneleri haline geldikleri, sermaye ve sömürü düzenine karşı örgütlü bir şekilde hareket ederek siyasette belirleyici olabildikleri ve kolektif akıl ve iradeyle hareket ettiklerinde ne kadar güçlü olduklarını kanıtladıkları örneklerdir.

Bu doğrultuda, işçi sınıfının ve halkın “Kendimizden başka kurtarıcımız yok” şiarıyla çıktıkları bu yol, bizlere ışık tutuyor ve tutmaya da devam edecektir.

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)