TÖP:Sivas’ta Katledilen Canlarımızı Anıyoruz

Sivas Katliamında ölen canlarımızı anıyoruz.
Biliyoruz ki, Sivas Katliamı günler öncesinden başlatılan hazırlıklarıyla, katliam anında devlet görevlileri ve dönemin hükümetinin tutumlarıyla, sonrasında yapılan açıklamalarıyla, yıllarca süren ve her bir noktası ayrı bir skandal olan yargılamalarıyla her bakımdan organize bir eylemdir. Bu organize suçun aydınlatılması için dönemin hükümetinden genelkurmayına, valisinden emniyetine, çetelerine kadar uzanan geniş bir suç ağının açığa çıkartılması gerekmektedir.
Sivas geçmişte olmuş ve bitmiş değildir. Katliamcı odak yok olmadığı gibi daha sonra da halka karşı suç işlemeye devam etti. Katliamcıları aklayanların daha sonra AKP kurucu kadroları olarak bakanlık mevkilerini işgal ettiklerini unutmadık. Ne Sivas’ta yakanları, ne onları aklayanları ne de onları ödüllendirenleri unutmadık.
Alevilerin nefret ve mezhepçi baskı altında yaşamadan, özgür ve demokratik bir toplumda yaşamaları yeni bir rejimde, demokratik cumhuriyet rejiminde mümkün olacaktır.