TÖP: 23. Yılımızda Demokratik Cumhuriyetin Yolundayız!


Yeni dönemin gerektirdiği yeni görevlerin bilinciyle 23 yıl önce yola çıktığımızda gidecek çok yolumuzun olduğunun farkındaydık.
Yeni olan tanımlanırken, eski olan tamamen terk edilir çoğu zaman. Kimilerine göre reel sosyalizmin çöküşüyle birlikte eski (!) sosyalist anlayışlar terk edilmeliydi, çünkü işçi sınıfının tarihsel görevi artık sona ermişti. Onlara göre artık yeni özne ve kimlikler ortaya çıkmıştı. Bu yoldan gidilmeliydi.
Biz bu eğilimle mesafe koyduk ve reel sosyalizmin çöküşünün yarattığı büyük moral bozukluğunun 12 Eylül rejiminin karanlığı ile buluştuğu bir dönemde 21. yüzyılın devrimci proletarya partisini inşa etme kararlılığıyla yola koyulduk.
Şüphesiz yola çıktığımızda dünya işçi sınıfı tarihinde bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem açılıyordu.

Ancak bu dile getirildiği gibi, işçi sınıfının tarihsel misyonunun bittiği bir dönemi değil, var olan sosyalist uygulamaların başarısızlığa uğradığı bir dönemdi.
Yola çıkarken dünya ve Türkiye solunun başlayan yeni dönemin gereksinimlerini karşılayabilecek teorik ve pratik bir devrimci yenilenmeden uzak olduğu tespitini yapmıştık.
Solun kimi bürokratik ve iktidar ilişkilerine dayalı, kimi yeni toplumsal dinamiklere yabancı, kimi işçi sınıfına sırtını dönen, kimi liberalizme ya da tersine ulusalcılığa saplanan ve solun öz görevlerini inkâr eden eğilimlerine karşı kalın sınırlar çizmeyi hedeflemiştik.
Gelinen noktada işçi sınıfının yaşam alanlarında, kampüslerde üniversite öğrencilerinin özgürlük arayışlarında, liseli gençlerin isyanında, kadınların düzene karşı kalkışmalarında, doğanın haykırışında cisimleşen örgütlerimizi inşa etmenin gururunu yaşıyoruz.
Şimdi platformumuzu partiye dönüştürme evresine girdik.
Platformumuz toplumsal ve siyasal gerçekliğimizin birçok alanına yayılan örgütsel bir zenginlik kazandı. Biz şimdi bu örgütsel zenginliğin birbiriyle ilişkilendiği bir anti-kapitalist devrimci alanın içinde faaliyetimizi sürdürüyoruz.

Partileşme sürecinin başındayız. Henüz gidecek yolumuz var.
Marksizm Leninizm ışığında ve Kıvılcımlı orijinalitesinde konumlanarak 21. Yüzyılın devrimci komünist öznesini kurma serüvenimiz devam ediyor.
Selam olsun 23. Yılımıza. Selam olsun partimize.
Yaşasın Toplumsal Özgürlük Mücadelemiz!