TÖP: İşsizlik ve Yoksulluk Rejimine Karşı Mücadeleyi Yükseltelim!

İktidar, kapitalizmin yapısal krizinin faturasını işçilere, emekçilere, yoksul halk kitlelerine kesmek için her gün yeni bir hak gaspına imza atmaya devam ediyor.
Emekçilere; kıdem tazminatının gaspı, kölelik koşullarında çalışma, esnek, güvencesiz istihdam, açlık sınırında ücret köleliği dayatılmaya çalışılıyor.
Buna karşılık patronlara; teşvikler, vergi afları, borç yapılandırmaları altın tepside sunuluyor.
Her gün temel yaşam giderlerine yapılan zamlara bir yenisi daha eklenirken emekçiler, en asgari yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmeyen bir asgari ücretle yaşamaya çalışıyor.
Yaşayabilmek için sürekli borçlanmak zorunda kalan ve düşük maaşlarına bir de artan borç yükünü ekleyen milyonlarca insanın uğradığı yıkım ise, iktidar tarafından türlü şekillerde manipüle edilerek üzeri örtülmeye çalışılıyor.
Ancak, yoksulluğa ve açlığa karşı büyüyen halk öfkesi, her koşulda kendini belli etmeye devam ediyor.
Bir kutupta sarayın milyonlarca dolarlık örtülü ödenekleri, sermayedarlara aktarılan milyon dolarlar, sermayedarların karına kar katacak savaşı, çalışma rejimlerini, vergilendirme sistemlerini halka dayatan iktidar ve sermaye güçleri dururken; tam karşı kutupta emeğinin karşılığını almak, geçinebilmek, yaşayabilmek için sürekli mücadele etmek zorunda olan binlerce işçi, emekçi, yoksul gerçekliği duruyor.

İnşa edilmeye çalışılan rejimin adı: işsizlik, pahalılık ve yoksulluk rejimidir!
Bizler işçiler emekçiler, yoksullaşmaya ve kölelik koşullarına mahkum edilen milyonlar olarak bu işsizlik, pahalılık ve yoksulluk rejimiyle uzlaşmıyoruz.

Biliyoruz, ancak kendi safımızda mücadeleyi güçlendirerek, kaderimizi kendi ellerimize alarak karşımızdaki işçi emekçi halk düşmanı rejimle hesaplaşabiliriz.

Zenginleri, patronları koruyup kollayan ekonomi ve vergi paketlerinize, enflasyon ve iyileşme yalanlarınıza karnımız tok, zenginlerin daha fazla zenginleşip, yoksulların daha da yoksullaştığı bu düzende aynı gemide de aynı tarafta da değiliz!

Tek yol işçilerin, emekçilerin, halkların örgütlü birliği diyerek; 8 Aralık’ta Bakırköy’e “İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” mitinginde yan yana bir arada olmaya safları sıklaştırmaya çağırıyoruz.

Talep ediyoruz:
– Vergi adaletsizliğine son verilsin!
– Elektrik, su ve doğalgazdan alınan vergi kaldırılsın!
– Temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın!
– İşsizlik Fonu işçilere verilsin!
– KHK ve OHAL uygulamaları kaldırılsın!
– Kayyumlar çekilsin!
Şimdi haklarımız ve yaşamlarımız için mücadele etmenin zamanı.