TÖP: Korona Virüs Kapitalist Krizlerin İfadesidir

Bilim insanlarının COVID-19 virüsü olarak tanımladıkları, tüm dünya halkları ve doğada yaşayan tüm canlılar açısından ciddi bir tehdit haline gelen Korona virüsünün giderek yaygınlaşması gerçeği ile karşı karşıyayız.
Türkiye’nin olağanüstü siyasal gidişatında çoklu kriz dinamiklerinin alabildiğine derinleştiği bir momentte, söz konusu virüsün, ülkemizde de vuku bulduğu kritik günlerden geçiyoruz.
2020 yılının ilk günlerinden itibaren dünya ölçeğinde vuku bulmuş olan Korona virüsünün, veriler ışığında etkileri ve yaşananlara baktığımızda görüyoruz ki;
Korona virüsü, kader ya da doğal afet olarak değil, ekolojik krizin bir ürünü olarak ve öncelikle ve doğrudan yoksulları, işçileri, emekçileri vuran son derece sınıfsal bir sorun olarak karşımızdadır.
Karşı karşıya olduğumuz bu salgına karşı bilimsel veriler ışığında verilecek yaşam savunusu mücadelesinde ne paniğe ne de rehavete yer vardır. Bilimsel tedbirler, siyasi ve toplumsal önlemler yaşamsaldır!
Bu doğrultuda:

-Derhal sağlık örgütlerinden oluşan bir kriz masası kurulmalı. Bu kriz masası bilimsel tedbirler alınmasını ve bu tedbirlerin denetimini sağlamalı, kriz masasından halka doğru ve şeffaf bilgi akışı sağlanmalı!

-Hükümet, koronavirüsün tıbbi tedavisinin maddi yükünü üzerine almalıdır.Tüm sağlık hizmetleri hemen ücretsiz hale getirilmeli, virüsten koruyucu sağlık materyalleri ücretsiz olarak dağıtılmalıdır!
-Zorunlu meslek alanları dışında kalan tüm çalışanlara en az 1 ay ücretli izin verilmelidir!

-Konut/barınma sorunu yaşayan herkese sağlıklı ve güvenli biçimde kalabilecekleri mekanlar sağlanmalıdır!

-Fatura ve borç ödemeleri durdurulmalıdır!

-Yerel yönetimler tarafından halkın ve tüm canlıların sağlığı ve güvenliği konusunda yaşamı kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır!

– Korona, sınırlar arasında açıkta, soğukta bekletilen binlerce göçmen için çok daha büyük bir tehlikedir. Mültecileri bu koşullarda bekletmek suçtur. Sınırlardaki göçmenlere, mültecilere acil ve kapsamlı sağlık, barınma, güvenlik hizmeti verilmelidir! Korona virüs bahane edilerek mültecilere yönelik arttırılan nefret söylemlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca korona virüs gerekçesiyle krizdeki iktidarların, toplumsal alanda daha fazla baskı kurma ve denetimi arttırma fırsatçılıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.

-Hapishane koşulları salgın hastalıklar için sağlıklı mekanlar değildir, hapishane koşulları bağışıklık sistemini, yaşam direncini zayıflatır. Hapishanelerdeki insanların sağlık hakkı ihmal edilemez. Tutuklu mahkumların serbest bırakılması, hükümlüler için de gereken koruyucu önlemlerin alınması yaşamsaldır!

-Korona virüsü verilerinden de anlaşıldığı üzere, bu salgınla mücadelede temel meselemiz yaşlıları ve kronik hastalığı olanları korumak. Virüs 60 yaş üstü insanlar ve kronik hastalığı olanlarda çok ağır seyreden bir hastalıklara veya ölümlere yol açıyor. İzolasyon, karantina vb. gibi koruma önlemleri yaşamsaldır!