TÖP: We Support The Migrant Workers’ Strike

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) greets the strike decision of migrant agricultural workers in Italy with our international revolutionary attitude. The devastating picture of capitalism, in which the economic and political crisis deepens all over the world, unites with the pandemic crisis, dragging the working class to the conditions of hell by taking the immigrant workers to the loop of hunger and death.Migrant workers are exploited as cheap labor by the rentier capitalism, under informal and precarious conditions.
And now it is not enough, it is planned to enact more labor exploitation with a law draft brought to parliament by the Minister of Agriculture Teresa Bellanova, which is presented as a “good news package” for migrant workers and concerns 600 thousand migrant workers.
The right and honorable nationwide strike resistance of migrant agricultural workers in Italy will take place on May 21. as the Turkish socialists, unemployed in Turkey, in which poverty, hunger and misery have deepened now, salute with anger sharpening the Turkish working class.
End the exploitation law and the exploıtıng system now!

***

İtalya’da göçmen tarım işçilerinin grev kararını, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) olarak enternasyonel devrimci duygularımızla selamlıyoruz.
Tüm dünyada ekonomik ve siyasal krizin derinleştiği, kapitalizmin yıkıcı tablosu pandemi krizi ile birleşerek işçi sınıfını, göçmen emekçileri açlık ve ölüm kıskacına alarak cehennem koşullarına sürüklüyor.
Göçmen işçiler, kayıt dışı ve güvencesiz koşullarda, sermayenin rant pazarında ucuz iş gücü olarak sömürülüyor. Ve şimdi yetmezmiş gibi, İtalya Tarım Bakanı Teresa Bellanova’nın girişimiyle parlamentoya getirilen, sözde göçmen işçilere “müjde paketi” olarak sunulan ve 600 bin göçmen işçiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı ile daha fazla emek sömürüsünün yasalaştırılması planlanıyor.
İtalya’daki göçmen tarım işçilerinin ülke çapında 21 Mayıs’ta gireceği haklı ve onurlu grev direnişini Türkiye sosyalistleri olarak, Türkiye’de işsizlik, yoksulluk açlık ve sefaletin derinleştiği şimdilerde, Türkiye işçi sınıfının bilenen öfkesi ile selamlıyoruz.
Sömürü yasasına ve sömürü düzenine son!