TÖP: Yaşasın Partimiz, Yaşasın Mücadelemiz, Yaşasın 100. Yılında Türkiye Komünist Partisi

Bundan 100 yıl önce 10 Eylül 1920’de Bakü’de gerçekleştirilen kongreyle Türkiye Komünist Partisi kuruldu. Aynı zamanda Komünist Enternasyonal’in Türkiye örgütünü oluşturan TKP, 19. yüzyılın sonundan itibaren giderek büyüyen işçi sınıfının mücadelesinin birikimine dayanmaktaydı. Osmanlı’nın son dönemlerinde başlayan sosyalizm mücadelesi bundan 100 yıl önce bugün Türkiye Komünist Partisi konağına geçmişti.
Egemen tarihçilerin ve ideologların sürekli vurguladıklarının aksine TKP, bu toprakların işçilerin ve emekçilerin mücadelesi ve azmiyle kendisini var etmiş ve oluşturmuştur.
Nitekim bu mücadele azmi ve birikimi egemen çevreleri korkutmuş ve Mustafa Suphi ve yoldaşlarının ülkeye girme girişimine burjuvazi 28 Kanuni Sânî’de gerçekleştirdiği katliamla karşılık vermiştir.
Fakat başta Dr. Şefik Hüsnü Değmer, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat Baraner ve Mihri Belli olmak üzere, bayrağı devralan yeni kuşak, kendilerine uygulanan devlet şiddetine rağmen mücadelede gösterdikleri kararlılık ve yetenekle TKP’nin Bolşevik karakter kazanması yönünde mevziler kazanmış, günümüze dek akıp gelen bir mirası bizlere aktarmışlardır.
Yüz yıl önce parti formuna geçen mücadele ruhu, cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren işçi sınıfına ilham olmuş, 1968 kalkışmasına, 15-16 Haziran 1970’teki büyük işçi isyanına, 1978 hareketine, 1989 Bahar eylemlerine, büyük madenci yürüyüşüne, Gezi’ye ve bugüne sirayet etti. Partinin ruhu bugün mücadelemize ışık tutuyor, geçmişten geleceği, geleceğin sınıfsız toplumunu selamlıyor.
Kökleri 1920 TKP’sinin içinde olan partimiz Toplumsal Özgürlük Partisi, 21. yüzyıl koşullarına uygun, günümüze özgü bir devrimci-komünist yapı hedefini, bugün, partinin inşasıyla taçlandırıyor.
100 yıl evvel, Türkiye Komünist Partisi’nin bu topraklara serpiştirdiği tohumlar, geleneğin günümüzdeki taşıyıcısı olma şerefine layık olmaya çalışan partimizde yeşermeye devam ediyor.
Bugün kapitalizmin derinleşen yapısal krizi, koronavirüs salgınına karşı sermayenin çaresiz kalması, kapitalist üretim tarzının canlı yaşamı tehdit etmesi karşısında dünya işçileri, emekçileri ve halkları nezdinde sosyalizm mücadelesi hayati bir önem taşıyor.Bolşevik karakteri, devrimci azmi ve mücadelesiyle Türkiye’deki devrimci hareketlere yol gösteren TKP’nin kuruluşunun 100. yılında sosyalizm mücadelesini daha da büyütme, bir adım ileri atılma vaktidir.
Şimdi, köklerimizden aldığımız devrimci güç ve örgütlü mücadele ile bu devri değiştirmek için Toplumsal Özgürlük Partisi saflarında buluşma vaktidir!
Yaşasın partimiz Türkiye Komünist Partisi!

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ