TÖP: Komünist Düşünce ve Davranış Önderi Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı Anıyoruz

Doktor Hikmet Kıvılcımlı’yı ölümünün 49. yılında saygıyla anıyoruz.

Ömrünün 22 yılını hapishanelerde geçirmesine rağmen, bitmek bilmez bir tutkuyla yazan, okuyan, durmadan üreten, anıtsal bir yaşam süren Hikmet Kıvılcımlı bugüne ışık tutmaya devam ediyor.

Hareketimizin öncüsü Doktor Hikmet Kıvılcımlı yaşamını Türkiye devrimine adamış, bu uğurda birçok bedeller ödemiş ama bu bedellerin sonucunda da devrimci harekete son derece özgün bir yol rehberi sunmuştur.  Davranış ve düşünce önderi Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi ile Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi ile Yol serisi ile Emperyalizm ile İslam’a getirdiği maddeci bakış ile Osmanlı incelemeleri ve daha adını sayamayacağımız birçok eseri ile devrim ve sosyalizm yolundaki yürüyüşümüze ışık tutmaktadır.

Kıvılcımlı’nın tezleri bugün bir yandan dondurulup dogmalara indirilebilirken, diğer yandan kimi somut durumlarda ortaya çıkan dönemsel yazıları onun teorik çalışmalarının merkezine koyuluyor. Böylece Kıvılcımlı’nın uzun yıllara yayılan duruşu ve bakışı bir kalemde silinip atılıyor.

Bugün bu duruşları mahkûm etmek ve Kıvılcımlı’yı hak ettiği yere yerleştirmek gibi bir görev bizleri bekliyor.

Ölümünün 49. yılında onu anarken, geçmişte yaşamış direngen ve üretken bir devrimcinin ötesinde bir hatırayı anıyoruz. Hikmet Kıvılcımlı bizlere bıraktığı devasa külliyatı ve komünist kişiliği ile halen aşılamamış, günümüz devrimci mücadelesinin içerisinde yaşayan bir rehberdir. O yalnızca dünün değil, bugünün devrimciliğine de birçok yönden katkı sağlayabilecek bir birikime sahiptir.

Hareketimiz onun başlattığı çizgide yol almaya, onu anlamaya ve mücadele içerisinde yaşatmaya devam edecektir. Demokratik cumhuriyeti kuracağımıza, sosyalizme ulaşana dek mücadele edeceğimize onun hatırası önünde söz veriyoruz.