TÖP Çocuk Hakları Meclisi: Çocuk Hakları Mücadelesini Birlikte Yükseltelim

Çocuklar için daha güzel bir dünya mümkün değil mi?

Bizce mümkün.

Bugün çocuklar, toplumun “etkisiz elemanı” gibi görülüyor. Birey olarak görülmüyor, söz hakkı alamıyorlar. Oysa çocuklar da bu dünyanın ve toplumun parçası. Onlar da birey ve özne. Kendi fikirleri, yönelim ve tercihleri, kararları, zevkleri var.

İçerisinde oldukları özgün çocukluk dönemi boyunca potansiyellerini açığa çıkarabilir, gelişip yetişebilir ve özgür, mutlu bir çocuk olarak büyüyebilirler.

Çocukların, çocukluklarını yaşayabildikleri bir dünya ancak hakları korunduğunda mümkün olacaktır. Bu günün, istismardan ihmale kadar türlü haksızlıklara maruz bırakılan çocuklar dünyasından, çocukların da katıldığı bir çocuk hakları mücadelesi ile çıkabiliriz.

Çocuk Hakları Meclisi, tam da bunun için var.

Çocuk Hakları Meclisi Ne Yapar?

Çocuk Hakları Meclisi, her şeyden önce, çocuk odaklı bir düşünce ve politika biçimini benimser. Çarpık çocuk algısının karşısında durup çocukları da birer özne olarak görür. Onların dışında ve üstünde bir mücadele değil; onların da katılıp söz söylediği mekanizmalar yoluyla mücadele etmeyi önemser. Çünkü haklarını en iyi çocuklar savunabilir, kendileri için en iyi olanı seçme potansiyeline sahiptirler ve koşullar uygun hale getirilirse bunu yine en iyi onlar korur ve uygular.

Çocukların tüm haklarının çekincesiz biçimde kabul edilip hayata geçmesini savunur. Çocukların haklarının korunması için mücadele eder. Hak ihlallerine karşı çıkar. Çocuğun üstün yararını gözetir.

Çocuk hakları konusundaki bilinç ve farkındalığı artırma noktasında çocuklar ve yetişkinlerle eğitim ve etkinlikler düzenler. Bu hakların yerleşikleşmesi için çalışmalar yapar.

Eğitim hakkının sağlanıp korunması, eşitsizliklerin aşılması; çocukların eşit, bilimsel, parasız ve anadilde eğitim almaları için mücadele eder. Eğitimi, çocuğa şekil veren bir araç olarak değil, onun, kendinde taşıdığı potansiyeli istediği biçimde yönlendirip açığa çıkarması, özgürleşmesi adına gerekli bir hak olarak görür. Aynı zamanda başka bir eğitimin mümkün olduğunu bilir ve bunun inşasına şimdiden girişir.

Engelli/özel gereksinimli çocukların toplumdaki yerlerinin görünürlüğünün artması, sosyalleşme alanlarının genişletilmesi, eğitimden sağlığa bütün haklarına erişebilmeleri adına çalışmalar yürütür.

Çocukların her türlü ihmal ve istismarına karşı çıkar; bu noktada çocuğun güçlendirilmesini temel alır. Aynı zamanda bu suçlardaki cezaların uygulanması adına mücadele eder; istismar ve ihmal davalarının takibini yapar. Bu noktalarda ebeveynlerle çalışmalar yapar.

Meclis, çocukların tüm haklarının ve çocuklara karşı işlenen suçlara dair yasal maddelerin anayasal güvenceye alınmasını savunur.

Bu meclise kimler gönüllü olabilir?

Evet, gönüllü. Çocuk Hakları Meclisi’ne gönüllü olmanız için bu konuda mücadele etmek, katkı sunmak istemeniz yeterlidir. Buradaki tek istisna çocuklardır; bütün çocuklar, Çocuk Hakları Meclisi’nin gönüllüsü olabilirler!

Çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi, ilk-ortaokul ya da özel eğitim öğretmeni, psikolog, rehber öğretmeni, avukat, doktor, müzisyen, ressam, yazar, mimar ya da mühendis olabilirsiniz. Ya da sadece ebeveyn olduğunuz için çocuk haklarını savunmak isteyebilirsiniz. Meclis, bütün bu alanların çocuk hakları temelinde yürüteceği mücadeleye olanak sağlayacak alt komisyonlar şekline örgütlenecektir.

Örneğin eğer, çocuk haklarını savunan ve bunların hayata geçmesini isteyen bir avukat iseniz, meclise gönüllü olabilir; buranın içerisinde kurulacak olan Hukuk Komisyonu’nda görev alıp, dava takibinden çocuk odaklı hukuka kadar birçok çalışmayı burada yürütebilirsiniz. Ya da belki de bir şehir plancısısınız ve kentlerin, çocuklar için uygun hale getirilmesi için mücadele etmek istiyorsunuz. Biz de! Meclisin kent ve mimarlık komisyonunda, meslektaşlarınızla birlikte bunun inşasına girişebilirsiniz.

Çocuk Hakları Meclisi, çocuklar için daha iyi bir dünyayı savunan herkese açıktır. En başta da çocuklara.

Siz de bu mecliste gönüllü olun, bu mücadelenin sesini birlikte yükseltelim. Hep birlikte diyelim ki: Çocukların hakları var!

Çocuk Hakları Meclisine gönüllü olmak için lütfen formu doldurunuz:

https://docs.google.com/forms/d/15cHyYO8_XnEa8udx9UjUgBKdQsj-JPBiPgFJMASjM3I/edit