TÖP Çocuk Hakları Meclisi : İstanbul Sözleşmesi Çocukları da Yaşatır, Vazgeçmiyoruz!

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik her türlü şiddet ve aile içi şiddeti önlemek ve kadınları korumakla birlikte çocukları da koruma ve desteklemeye dair önemli maddeler içeriyor.
Sözleşme; çocukların aile içi şiddetten doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiklerinde  tüm çocukların aile içi şiddetten korunması gerektiğinin altını çiziyor. 
Ayrıca sözleşme, kız çocuklarının zorla evlendirilme, “namus” adı altında öldürülme ya da kadın sünneti gibi şiddet türlerine daha fazla maruz kaldıklarına vurgu yapıyor.
Taraf devletlere, şiddete maruz bırakılmış ya da tanık olmuş çocukları koruma ve destekleme gerekliliği verirken, çocuğun yüksek yararının gözetilmesinin de önemine işaret ediyor. Çocuğun velayetinden çocuk istismarındaki dava süreçlerine kadar içerdiği bir çok maddede taraflara yükümlülükler veriyor.
Ülkemizde, cinsel suçlara yönelik davaların neredeyse yarısı çocuğa yönelik cinsel suçları içeriyor ve çocuğa yönelik fiziksel ve duygusal şiddet de giderek artıyor. Çocuk yaşta evlilikler her gün giderek katlanıyor. Bunlar, pandemi koşullarında daha da korkunç boyutlara ulaşıyor.
Tüm bunlar çerçevesinde, çocuğa yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici maddeler içeren; çocuk istismarı ve şiddeti ile mücadelede dayanak oluşturan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek kabul edilemez.
İstanbul Sözleşmesi kadınları, LGBTİ+’ları ve çocukları yaşatır; derhal uygulanmalıdır.
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!