TÖP Kent ve Ekoloji Meclisi: Doğa ve Emek Sömürüsüne Son! Yaşasın 1 Mayıs!

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi 1 Mayıs’a salgın koşullarında girdik. Pandemi; sermayenin kişileşmiş hâli olarak kapitalistlerin, kendi ihtiyaçları doğrultusunda sonsuzmuş gibi gördükleri doğal kaynaklara saldırmaları yüzünden ortaya çıktı. Kapitalizmin zorunlu kıldığı sürekli büyüme, meta fetişizmi, artan hammadde arayışı, yeni pazar oluşturma, artan enerji talebi vb. nedenlerle dünyanın kendisini yenileyebilme sınırları çoktan geçildi.
Doğaya gün be gün muhtaç, ona bağımlı ancak sanki böyle bir bağımlılık yokmuş gibi inşa edilen ve yönetilen metropollerde yaşıyoruz. Kapitalist kent, sanayi devriminden itibaren kırı fethetti. Kır ve yabani alanlar ise artık yalnızca metropollerin uzantıları, arka bahçeleri olarak işlevli. Rize İkizdere de, Kaz Dağları da, Amazon Ormanları da, Kuzey Kutup Denizi de canlı ve cansız tüm varlıklar kapitalist kentlerin dolayısıyla sermayenin kullanabileceği “Allah vergisi” veya “karşılıksız hediye” kaynaklar olarak işletiliyor.
Sermaye, işçinin emek gücünü nasıl hırsızlayıp büyüyorsa aynı yöntemle doğada kullanabileceği her şeyi ham madde olarak sömürüyor. Atıklarını da doğaya bırakıyor. İşçinin canı nasıl yalnızca bir maliyet kalemi olarak hesap ediliyorsa kurdun kuşun, ağacın da canı hiçe sayılıyor. Sermaye, burjuva devletler eliyle nasıl toplum hayatını kendisine göre düzenlemeye çalışıyorsa doğaya da aynı şekilde saldırıyor.
Pandemiyle mücadele edilmeyen bu süreçte de gördüğümüz gibi en çok ölenler temel hak ve hizmetlerden yararlanamayan işçilerdir, yoksul halktır. İklim krizinden de en çok etkilenenler dünyanın en yoksullarıdır. İşte bu yüzden 1 Mayıs, doğa ve emek mücadelesi ihtiyaçları ve hedefleri bakımından ortaktır!
Kardeşler. Sonsuz su, sonsuz hava, sonsuz ağaç, sonsuz mekâna sahip değiliz. Dünya kaynaklarının bir sınırı var ve kapitalistler birikimlerinin devamı uğruna tüm insanlığı tehlikeye atıyorlar. Emek – Sermaye çelişkisi nasıl emek lehine yıkılması gereken bir çelişkiyse Doğa – Sermaye çelişkisi de doğa lehine yıkılmak zorundadır. Sermayenin tarihsel yenilgisi eşit ve ekolojik bir toplum için zorunludur.
Suçlu tüm insanlık değil kapitalizmdir!
Kapitalizmi yıkacağız!
Yaşasın işçilerin birliği!
Yaşasın 1 Mayıs!