TÖP: Onlar Yönetemiyorlar, Biz Yöneteceğiz! Demokratik Cumhuriyet İçin İleri!

Milyonlarca insanın kaderini, birkaç kişinin ağzından çıkan karara bağlıyorlar. Sarayda başkan, kabinede bakan, ilde/ilçede vali/kaymakam, belediyede kayyım, karargâhta komutan, üniversitelerde rektör, okullarda müdür… Bizi bir ağ gibi saran bu atanmış yöneticiler, devletin bekasını gerekçe göstererek hiçbirimizin rızasının olmadığı, açıkça bizlere saldırı niteliğinde olan kararlar alıp uyguluyorlar. Bu keyfi saltanatın hiçbir meşruiyeti kalmadığı gibi, kendi dayattıkları yasalara ve anayasaya da uymuyorlar.
Hatırlayalım her ay onlarca işçinin ölümüne neden olan iş koşulları anayasaya aykırı idi. Hatırlayalım, kadınları koruyan birçok tedbir içeren İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmaları kanuna aykırı idi. Hatırlayalım KHK’larla yüz binlerce insanın yaşamına saldırmaları kanuna aykırı idi.
Birileri sarayından yardımcılarına bir metin yazdırıyor, o gece yazdırdığı şey bir kanuna dönüşüp kanun olarak önümüze geliyor. Bir gecede bizlerin yaşamını ilgilendiren birçok karar alınıyor, uygulanıyor, milyonların yaşamı alt üst oluyor. Ne salgını, ne ekonomik krizi, ne de dış politikadaki krizleri yönetebiliyorlar. Milyonlarca insanın yaşamını mahvediyorlar. Milyonlarla sayılan bir işsizler ordumuz var. Cebimize giren para her geçen gün azalıyor ve üstelik değer kaybediyor. Esnaf kepenk kapattı, işçiler can pahasına fabrikalara, işletmelere, atölyelere, madenlere, tersanelere tıkıldı. Halk ya açlık ya da hastalıkla ölüm seçenekleri arasına hapsedildi.
Her yerinden pislik akan bir düzenin içindeyiz. Adları birçok suça bulamış çete liderleri, mafyalar, ittifaktan ayrı düşünce devlet kademelerinde yer alan birçok siyasetçinin pisliklerini ortaya saçmaya, işledikleri suçları itiraf etmeye başladılar.
İçişleri Bakanı başta olmak üzere, devlet yetkilileri de aynı kirli dille cevap verdiler. Biz bu kirli düzene mecbur değiliz.
Bu, böyle gitmez. Bin bir türlü hileyle uydurdukları anayasalarını da, mazlumu ezen, zalimi koruyan kanunlarını da istemiyoruz. Onların keyfi yönetme biçimlerini de istemiyoruz. Onlar yönetemiyorlar, biz yönetelim, halk yönetsin.
İşçiler, gençler, kadınlar, esnaflar, yoksullar… Gelin, sermayedarların çıkarını savunanların saltanatına son verelim, halkın iktidarını kuralım. Gelin halkın hiçbir derdine çare olmayan ve zaten işlemeyen anayasaya karşı, halkın halkçı anayasasını yazalım.
Bu anayasa, yağmacıların, zorbaların, kayyımların değil; işçilerin, gençlerin, kadınların anayasası olsun.
Bu anayasa, herkese güvenceli iş, güvenceli yaşam, herkese adil ücret, herkese sağlık sigortasını garanti altına alacak bir anayasa olsun.
Bu anayasa, tüm inançların haklarını güvence altına alan özgürlükçü, halkçı bir laikliği garanti altına alan bir anayasa olsun.
Bu anayasa, halkın kendi meclislerinde yönetime doğrudan katılımını yasal güvence altına alsın, halk meclislerini yasal olarak tanısın. Halkçı bir iktidarın yazılı belgesi olsun.
Bu anayasa, doğayı vahşice yağmalayan kapitalist sisteme karşı, doğal varlıkların yaşamlarını garanti altına alsın.
Bu anayasa, toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alsın.
Bu anayasa çocukların tüm haklarını güvenceye alsın, çocukların sözlerini de taşısın.
Bu anayasa Merkez Bankası’nın denetimi yetkisini halka devretsin.
Bu anayasa, halkların eşit yurttaşlık ilkesi altında barış içinde yaşayabilecekleri, anadili ve tüm diğer haklarını güvence altına alsın.
İşçiler, gençler, kadınlar, esnaflar, yoksullar… Gelin, zenginlerin servetlerine vergiler koyan ve tüm halk kesimlerine gelir güvencesi veren bir cumhuriyeti birlikte inşa edelim.
Eğer nefes almak istiyorsak, eğer insanca yaşamak istiyorsak, eğer iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, salgınlara, hastalıklara kurban gitmek istemiyorsak, eğer yaşanabilir bir dünya istiyorsak;Birilerinin masa başında yazdığı anayasalara değil, halkın yazdığı anayasaya ihtiyacımız var.
Yıkım, ölüm, sömürü, acı ve zulüm getiren bu düzene karşı, demokratik cumhuriyet ve demokratik anayasa hedefinde buluşalım.
Onlar yönetemiyorlar biz yönetelim, halk yönetsin! Erdoğan istifa, erken seçim!