TÖP: Yasaklarınızı Tanımıyoruz, Biz Kazanacağız! Demokratik Cumhuriyet İçin İleri!

Dün eş zamanlı olarak 5 ilde gerçekleştirmeyi planladığımız “Yönetemiyorsunuz, Halk Yönetsin!” ve Demokratik Cumhuriyet İçin İleri!” konulu basın açıklamalarımız, halkın üstündeki saltanat makamları olan valiler ve kaymakamlar tarafından keyfi bir şekilde yasaklanmıştır.
İstanbul’da Kadıköy Kaymakamlığı, İzmir, Hatay, Mersin ve Adana valilikleri, partimizin çağrısını boşa düşürmek için harekete geçtiler. Bu saltanat makamları bizleri “Devletin güvenliğini tehdit edici bir ortam oluştuğu” gerekçesiyle basın açıklamalarımıza izin vermeyeceklerini söyleyerek tehdit ettiler.
Yasaklamalar merkezden yönlendiriliyor ve doğrudan partimizi hedef alıyordu.
Toplumsal Özgürlük Partisi olarak, beş ilde partimize karşı tutunulan bu tavrı kabul etmiyoruz, keyfi yasaklamaları tanımıyoruz.
Her yerinden pislik akan bu düzene karşı, halkın acil çözüm bekleyen haklarını savunmanın suç unsuru sayılmasını kabul etmiyoruz.
Mafya, suç örgütleri, uyuşturucu tacirleri, vurguncular ve rantçılarla hemhal olmuş iktidarlarının sonuna gelmiş olan biçareler, halkın en meşru haklarının savunulmasından elbette rahatsız olacaklar.
Onlara kötü bir haberimiz var:
Toplumsal Özgürlük Partisi, her yerde ve her zaman halkın taleplerini dillendirmeye, halkın olduğu her yerde nefes alıp vermeye devam edecek.
Saltanat makamları gidecek, halk kalacak.
Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız.
Halkçı bir iktidarı, demokratik bir cumhuriyeti kuracağız.
Partimiz yeni dönemin sorumluluğunu üstlenerek, kendi varlığını demokratik bir anayasaya dayandıran demokratik bir cumhuriyet için bir adım ileri atıyor!
Bütün demokratik güçleri birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!
Valilik ve kaymakamlık gibi bütün saltanat makamları kaldırılsın!
Söz, yetki, karar ve iktidar halka!
Bir tripota bir kameraya değil, halka yenilecekler!