TÖP: 15-16 Haziran’lar Artacak, Mücadele Sürüyor

Modern toplumun iki temel sınıfından biri olan işçi sınıfı, ortaya çıktığından beri mücadeleye yazgılı. Bu mücadele ilerledikçe ve kök saldıkça işçi sınıfını geleceğin toplumunu yaratmaya zorluyor ve 15-16 Haziran 1970 kalkışması tüm bunları doğrulayan bir büyük olaydı. Bu büyük olay, işçi sınıfının tarihin devindiricisi olarak ortaya çıkışının vesikası ve Türkiye devriminin bir provası idi.
15-16 Haziran işçi sınıfının devrimci özne olup olmadığına dair tartışmaların sonu ve aynı zamanda yeni bir tarihin de başlangıcıydı. İşçi sınıfının kendisini inşa ederken geldiği aşama açısından büyük bir sıçramaya işaret eden 15-16 Haziran, sonrasında işçi sınıfının yer yer patlamalar yaptığı birçok anın motivasyon kaynağı idi.
Mücadelenin anlamı aradan geçen 51 yılda hiçbir şey yitirmedi ve üstelik giderek daha da anlam kazandı. Nüfusun büyük bir çoğunluğu işçileşti ve bu proleterleşme bugün katlanarak sürüyor. Bu yüzden rahatlıkla ifade edebiliriz ki, işçi sınıfının devrimci özne olma potansiyeli git gide artıyor. Yine rahatlıkla söyleyebiliriz ki işçi siyasal sahneye yeniden çıkacaktır. Pandemi ve kriz koşullarında derinleşen sınıf çelişkileri modern toplumun devindiricisi olan işçi sınıfın merkezi konumunu bir kez daha gösterdi. Market işçilerinden sanayi işçilerine, sağlık çalışanlarından kargo ve hizmet çalışanlarına, tarım işçilerine kadar tüm düzenin bu geniş mülksüz sınıf bileşenlerinin emeği üzerine kurulu olduğunun işçilerce keşfedildiği ve sınıf bilincinin derinleştiği su götürmez bir gerçek. Bu bağlamda yeni 15-16 Haziran’ların yolda olduğunu biliyoruz. Mücadele nihayete erene kadar, işçi sınıfının devrimci iktidarını inşa edene kadar sürecek. Yaşasın 15-16 Haziran direnişi. Yaşasın işçilerin birliği.