21. Yüzyılın Devrimci Komünist Öznesini Kurma İradesi Konferansta Buluştu

21. Yüzyılın Devrimci Komünist Öznesinin İnşası şiarıyla çağrısını yaptığımız konferansımızı 21 Ağustos 2021 tarihinde Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

Konferansımıza çeşitli illerden katılım gösteren yoldaşlarımızın yanı sıra, bizleri bu yürüyüşte yalnız bırakmayan mücadele yoldaşlarımız ve dostlarımız da katıldı. Konferansımıza Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Kaldıraç, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Umut-Sen, DGD-Sen, Halkların Demokratik Partisi, Halkevleri, Türkiye Komünist Hareketi, Emek Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Devrimci Hareket, Birleşik Metal İş Sendikası, Liman ve Tersane İşçileri Sendikası, Devrimci Yapı İşçileri Sendikası, Birleşik Taşımacılık Sendikası, Dev Tekstil İş Sendikası, Dostluk ve Kültür Derneği temsilcilerinin yanı sıra; İtalyan Potero Al Popolo temsilci Maurizio Coppola, Demokrasi Konferansı adına Rıza Türmen ve Metin Bayrak, Demokrasi İçin Birlik temsilcisi Nesteren Davutoğlu, Gezi ailelerinden Emsal Atakan, Barış Anneleri, Suruç Aileleri adına Vatan Budak, Türkiye Esnaflar Platformu Sözcüsü Murat Akbaş ve sanatçı dostlarımız Pınar Aydınlar ve Tunay Bozyiğit katılarak bizlere güç ve onur verdiler. Konferansımızda Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Sol Parti, Sosyal haklar Derneği temsilcisi Melda Onur, Yazar Ayşegül Devecioğlu, Araştırmacı Yazar Volkan Yaraşır, Avrupa’daki dost örgütlerimiz Hände weg vom Wedding ve KOMintern bizlere başarı dileyen mesajlarını ilettiler. Dost ve yoldaşlarımızın katılımı ve ilgisi bizlere güç ve moral verdi.

“Nefes alamıyoruz, insanca bir yaşam istiyoruz” diyenler konferansta buluştu. İşçiler, yoksullar, kadınlar, gençler, LGBTİ+’lar, ekolojistler… Kapitalizmin saldırıları karşısında direnenler konferansta bir çıkış yolunun inşası için bir araya geldiler. Yaşama, umuda, yeniye dair ne varsa ortaya koyan iradeler, ülkeyi karanlığa ve yıkıma sürükleyen egemenlere karşı halkın alternatifine işaret etti. Sınıfsız, sömürüsüz, sosyalist bir dünyanın bugün her zamankinden daha mümkün olduğunun bilinciyle toplanan konferans bileşenlerimiz yeni bir toplum çağrısına kulak vererek, işçilerin, halkların, kadınların, gençlerin, LGBTİ+’ların, ekolojistlerin 21. yüzyıl devrimci komünist öznesini inşa etmeyi beyan etti. Faşizme karşı halkın barajını inşa eden halk güçleri, sadece direnerek değil, yeni olanı kurarak yol yürüyeceğini beyan etti.

Konferansımızı dünyanın dört bir yanını alt üst eden krizlerin yarattığı yakıcı gündemlerin çerçevesinde gerçekleştirdik. Dünya genelinde işçi sınıfı ve halkların yaşamlarını derinden etkileyen ekonomik kriz ile ekolojik kriz, kapitalizmin tarihsel sınırlarını ortaya koyuyor. Emperyalist güçler arasındaki hegemonya krizi de bir yandan egemen sınıfları zorlarken, hakların çıkış arayışının devam ettiği görülüyor.

Ülkemizde ise bu yakıcı krizler sert kırılma potansiyeli barındırıyor. Egemen sınıfların içerisinde debelendikleri açmazlar onları farklı uçlara zorluyor. Bir yandan faşizmin kurumsallaşma hamleleri etrafında bir dizi egemen sınıf fraksiyonu kümelenirken, diğer yanda gidişattan endişe duyan ve sermaye birikimini garanti altına almak isteyen bir dizi egemen sınıf fraksiyonu da restorasyon cephesini oluşturuyor. Faşizm, yoksulluk, ekolojik yıkım, iş cinayetleri, kadın cinayetleri, genç işsizlik, çocuk hak ihlalleri gibi sorunlarla yaşamları alt üst olan milyonlar ise düzen güçlerinin saldırılarına karşı yurdun dört bir yanında bir biçimde direniyor, çıkış yolu arıyor.

Konferansımızı işte bu yakıcı gündemler altında topladık. İşçiler, işsizler, kadınlar, gençler, üniversite ve lise öğrencileri, LGBTİ+’lar, Aleviler, Kürtler… Halkın direnen tüm kesimlerinin temsilcileri ile birlikte topladığımız ve 21. Yüzyılın Devrimci Komünist Öznesinin İnşası şiarıyla çıktığımız bu yolda, gidecek çok yolumuz olduğunun da farkında ve bilincindeyiz.

Dostlarımız ve yoldaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu konferansın halkçı demokratik bir rejime geçişte önemli bir katkı yapacağını umuyoruz. Sadece ummuyoruz, bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı beyan ediyoruz.

Yaşasın Toplumsal Özgürlük mücadelemiz!

Yaşasın partimiz!