Pelin Kahiloğulları: İktidar Yarattığı Gerilimlerle Kendini Ayakta Tutmaya Çalışıyor

Mezopotamya Haber Ajansı’nın, Dönem Sözcümüz Pelin Kahiloğulları ile gerçekleştirdiği röportajın (http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/150997 ) tam metni:

Öncelikle Tezkere neden çıkarıldı? Ne yapılacak? AKP bu tezkere ile ne amaçlıyor?

Krizler ve kaotik ortamın yarattığı gerilimlerle kendini ayakta tutan iktidar, faşizmin inşasında yaşadığı zorlanmayı içeride ve dışarıda savaşı yükselterek aşmaya çalışıyor. Her geçen gün toplumsal desteği azalan AKP, “dış düşmanlara karşı savaş” söylemiyle kendi kitlesini konsolide etmeyi hedefliyor.
Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalığının toplumun bütününde yarattığı öfkeyi milliyetçilik kılıfıyla içerme çabasında.
Ortadoğu politikasını Kürtlerle savaş üzerine kuran, cihatçıların önünü açan AKP iktidarı, Türkiye sermayesinin ihtiyaçları doğrultusunda Libya’dan Afganistan’a, pazar alanını genişletmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda yükselttiği saldırgan politikalar, ABD ve Rusya’nın Türkiye’yi operasyonel ülke haline getirmesinin önünü açıyor, sınırları geçişkenleştiriyor.

Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İktidarın krizi devlet kriziyle kesişiyor ve “devletin, sistemin bekası” üzerinden muhalefet, her fırsatta AKP iktidarının arkasına diziliyor. İyi Parti ve Deva Partisi’nin tezkere desteği bu anlamıyla tesadüf değil.

CHP’nin ise tezkere oylamasında öncekilerden farklı olarak “Hayır” oyu kullanması TÜSİAD’ın “Geleceği İnşa” projesi çıkışından bağımsız değil. Ayrıca, belli ki kendi kişisel tutumları olmayan bir tutumla istifa etme çabasında olan Suriye’de sahada bulunan generallerin içinde olduğunu düşünebileceğimiz devlet içi fraksiyonun tavrının da CHP’yi etkilediğini tahmin edebiliriz.

AKP’nin iktidar yılları boyunca işçilerin omuzuna basarak yükselen, işçilerin kanı canı pahasına kârına kâr katan yaşanan yıkımın doğrudan ortağı olan TÜSİAD’ın açıklamalarını, Kılıçdaroğlu’nun 18 Ekim çıkışı ve tezkere oylamasını birbirinin devamı olan hamleler olarak değerlendirebiliriz. Toplumsal öfkeyi yeniden sisteme içerme hamlelerinin öncüsü olarak CHP sahnedeki müdahalelerini yoğunlaştırıyor.

Tezkere ile birlikte Türkiye halklarını neler bekliyor?

Tezkere, Türkiye halkları için daha fazla yoksulluk, daha fazla açlık getirirken Türkiye sermayesinin karını artırmasının önünü açacak. Parti olmaktan çıkan vurguncu, rantçı bir çıkar şebekesine dönüşen AKP, yağmasına hız verirken her türlü yaşam alanını talan edecek.
İşçi sınıfının uzun mücadeleler sonucu kazanılan hakları, iş güvencesi, sendikalaşma ve kıdem hakkı gasp edilirken işçiler canı pahasına yoğun çalışma şartlarına mahkum edilecek. Savaş politikalarıyla Türkiye’deki halklar ve inançlara dönük katliam politikaları yoğunlaşacak.

Sol, sosyalist güçler, halklar bu tezkere ve çıkan sonuçları ile nasıl mücadele etmeli?

Sosyalist güçlerin sokakta olup halkın içinde halkın ihtiyaçları doğrultusunda ön açan bir siyaset tarzını görünür kılması ve örgütlemesinin aciliyeti artmıştır.

Türkiye’nin birçok yerinde uzun süredir Kürtler, kadınlar, işçiler, ekolojistler iktidarın tüm baskısına rağmen aktif bir direniş gösteriyor. Öte yandan ise kitlelerin büyük çoğunluğu AKP’ye desteğini çeken bir pasif direnişle iktidarın meşruiyet krizini güçlendiriyor.
Önümüzdeki dönem egemenlerin savaşına karşı emekçilerin, ezilenlerin mücadelesini büyütmeyi ve bir program dahilinde yeni bir toplumsal inşayı örgütlemeyi sürdüreceğiz. İktidarın açlık ve savaş politikaları karşısında halk seçeneksiz değil.