Zeytinime Dokunma, Yönetmeliği İptal Et!

Küresel ekolojik yıkım süreci büyürken, sermaye güçleri bu yıkıma karşı önlem almak yerine doğa düşmanı politikaları hızlandırıyor. Ekonomik krizden çıkış yolunu doğa talanını büyütmekte gören iktidar güçleri üst üste attığı adımlar ile yıkımın Türkiye ayağını örgütlüyor.

Kimi zaman 5’li çete olarak öne çıkan, ancak daha fazla sayıda sermaye grubundan meydana gelen rantçı şirketler, enerji, madencilik, inşaat gibi sektörler üzerinden talanı büyütüyor. Şimdi bu talan sürecinin önünü daha fazla açmak, yasal engelleri kaldırmak için adım atıyorlar. Önce, geçmiş dönem verilen mücadele sayesinde zeytin ağaçlarını koruma altına alan yasa üzerinde yönetmelik ile değişiklik yaptılar. Maden şirketlerinin çıkarları ile çatıştığı takdirde zeytin ağaçlarının kesimine izin veren bir kolaylık sağladılar. Bu açıklamadan 1 gün sonra tarım ve ormancılık bakanı Bekir Pakdemirli’nin bakanlığı düşürüldü. Görevden alınan bakan kısa sürede doğa düşmanlığına dair büyük işler yaptı. Tahıl ambarı olarak bilinen Türkiye’yi tarımda dışa bağımlı hale getiren bakan, ormancılığı ise kereste ticareti olarak görüyordu. Muğla/Antalya yangınlarında alınmayan önlemler ve artan ormansızlaşma ile bu süreci deneyimledik.

4 Mart günü ise, sit alanı statüsünde bulunan alanların, enerji şirketleri tarafından yok sayılmasına neden olacak bir yönetmelik daha yayımladılar. Çiftçiler ve ekolojistler henüz zeytinliklere yapılan saldırılara cevap geliştirirken üzerine sit alanlarını tehdit eden uygulamayı getirmiş oldular. Tüm doğaya yönelik bütünlüklü bir saldırı sürecini yaşıyoruz.

İktidar güçleri önümüzdeki yılların kaderini belirleyecek şekilde eko kırım suçu işliyor. Artık bu yıkımın etkilerini ileri tarihlerde değil, anlık olarak her gün yaşıyoruz. Gıda krizi en önemli sorun alanlarından biri olacak. Hali hazırda yoksullaşmaya paralel olarak temel gıdaya erişim sorunu büyürken, tarımda yaşanan sorunlar büyüdükçe yoksullar açlık ile sınanır hale gelecek.

Saldırıların tümüne karşı güçlü bir halkçı duruşu birlikte örgütleyelim. Ekolojik, eşitlikçi bir toplumu inşa edebiliriz.

#ZeytinimeDokunma 
#YönetmeliğiİptalEt