Sivas’ın Işığında Mücadeleyi Büyütelim!

29 yıl önce Sivas’ta, Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri gerçekleşti. Devlet destekli faşist-dinci güruhun, Madımak Oteli’nde sıkışıp kalan onlarca devrimci, demokrat aydının canına kast etmesi sonucunda 34 yol arkadaşımızı kaybettik.
Katliamlar Yoldan Döndüremedi
Sivas Katliamı yıllardır, galeyana gelen bir güruhun yaptığı katliam olarak anlatılsa da esasen devletin 90’lı yıllar boyunca uyguladığı savaş konseptinin bilinçli ve planlı uygulamasıydı. 12 Eylül’ün ölü toprağını üzerinden artan devrimci hareketin güçlenmesi, 88-89 yıllarında ülkeyi saran işçi grevleri, 80’lerin ikinci yarısından itibaren büyüyerek süren öğrenci eylemlilikleri, 90-91 kamu emekçilerinin mücadelesi, Kürt halkının kent merkezlerine zapt eden serhildanları ve Alevi örgütlerinin kitleselleşmesi ile 12 Eylül’ün topluma giydirmek istediği deli gömleği yırtılmış, faşizmi inşa çabaları büyük sekteye uğramıştı.
Devletin ve sermayenin bu direniş ve mücadelelere karşılığı ise 90’lı yıllar boyunca faili meçhuller, katliamlar oldu. Sivas Katliamı’yla başlatılan süreç Aleviler nezdinde Gazi Katliamı ile devam ettirildi. Fakat katliamlar ne Aleviler eşit yurttaşlık mücadelesine ne de Alevilerin tarihsel devrimci gücünün devrimci-sosyalist hareketle bütünleşmesini engelleyebildi.
Mücadele Sürüyor
90’lı yıllarda uygulanan savaş konsepti, AKP-MHP iktidarı tarafından bugün de sürdürülmeye çalışılıyor. Sivas Katliamı davasına zamanaşımı kararı verilmesi, tutuklu olan bir iki sanığın da salıverilmesi iktidarın Sivas Katliamı’nı sahiplenmeyi sürdürdüğünü açıkça gösteriyor. Bununla yetinmeyen iktidar Alevilerin evlerine çarpı koyanlara ve cemevlerine silahlı saldırılarda bulunanlara kol kanat geriyor, diğer yandan da kendi maaşlarla, ödeneklerle kendine bağlı Alevi “önderleri” yaratmaya çalışıyor. Fakat AKP-MHP iktidarının bütün çabalarına rağmen Aleviler haklı mücadelesi büyüyerek sürüyor.
Toplumsal Özgürlük Partisi olarak Alevilerin haklı mücadelesinde destekliyor, eşit yurttaşlık talebini sahipleniyoruz.
29. yıl dönümünde Sivas Katliamı’nı lanetliyor ve sorumlularından hesap soracağımızı bir kez daha belirtiyoruz!
Sivas’ın Işığında Mücadeleyi Büyütelim!