TÖP Hukuk Komisyonu: İstanbul Emniyeti Suç İşliyor! TÖP’e Yönelik Saldırılar Hukuka Aykırı ve Suçtur!

Toplumsal Özgürlük Partisi ve Özgürlükçü Gençlik üyesi müvekkillerimiz yasadışı faaliyette bulunduklarından bahisle, İstanbul Emniyeti tarafından aranmakta ve ‘’özel görüşmeye’’ çağrılmaktadır.

Emniyet, müvekkillere yönelik telefon aramaları haricinde müvekkilleri takip etme, faaliyette bulundukları mahallelerde, halk arasında müvekkiller hakkında yalan-yanlış bilgiler yayma suretiyle tacizini sürdürmekte ve bu şekilde müvekkilleri sindirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Emniyetini Uyarıyoruz!

Suç şebekelerinin cirit attığı ve devlet krizinin ayyuka çıktığı tarihsel bir süreçten geçerken, Emniyetin soyguncuların ve asıl suçluların peşine düşmesi gerekir iken, haklı ve meşru bir zeminde demokratik mücadelesini sürdüren müvekkillerimizi hedef alması manidardır.

İçinde bulunduğu krizler sarmalından çıkamayan ve meşruiyetini kaybeden iktidar, polisi aracılığıyla devrimcilere sopa sallamakta ve halkın yükselen öfkesini bastırmaya çalışmaktadır.

Hem AKP-MHP iktidar koalisyonunun hem de emireri olan emniyet güçlerinin bu gayretlerinin sonuç vermeyeceği ve kaybetmeye mahkum oldukları aşikardır.

Halk ekonomik krizle boğuşurken, açlık ve yoksulluğa sürüklenirken, çetelerle mafyalarla bir olup halkın kaynaklarını soyup soğana çeviren iktidar, suçlarının üzerini örtmek ve tahakkümünü sürdürmek için tüm baskı ve şiddet mekanizmalarını devreye sokarak devrimcileri sindirmeye çalışmaktadır.

Ancak artık herkes biliyor ki; üniversiteli gençlik hareketi genelgeler ile dize getirilemeyecek, kadın mücadelesi ise sokakları zapt etmeye devam edecektir. Taciz, takip ve ajanlaştırma faaliyetleriniz beyhude bir çaba olmaktan öteye gitmeyecektir.

Halkın biriken öfkesinin örgütlenmesini engelleyemeyeceksiniz!
İstanbul Emniyetini Uyarıyoruz!
Müvekkillerimizi ve sosyalistleri takip ve taciz ederek suç işliyorsunuz.
Toplumsal Özgürlük Partisi’ni kriminalize edemeyeceksiniz!