Yaşadığımız devasa yıkımın bedelini yoksul emekçi halk değil rantın ve talanın sorumlusu sermaye ve temsilcileri ödemelidir!

Piyasacılığın değil kamuculuğun ilkeleri derhal hayata geçirilmeli. Sermayenin değil bilimin yasalarını uygulayacak stratejik yaşam planlaması ile hareket edilmelidir.

•Deprem bölgesine kurulacak güvenli alanlar yaratılarak halk sağlığını koruyucu ve onarıcı sağlık hizmetleri sağlanmalıdır.
•Depremzedeler için ücretsiz sağlık hizmetleri sunulmalıdır.
•Depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz ve iletişim fatura borçlarında erteleme yoluna değil, borçların silinmesi yoluna gidilmelidir. Bu temel ihtiyaç hizmetlerinden ücretsiz yararlanılmalıdır.
•Depremzedelerin vergi borçları ile kredi kartı ve ihtiyaç, konut ile taşıt kredi borçları derhal silinmelidir.
•Depremzedelere hane başına komik rakamlarla sadaka değil, barınma hizmeti sunulmalıdır.
•KYK’lardan öğrencilerin tahliyesi barınma krizi yaratmıştır. Mağduriyeti mağduriyetle gidermek çözüm değildir. İlk elden bölgedeki güvenli oteller, lojmanlar, pansiyonlar gibi bütün konaklama yerleri halkın kullanımına açılmalıdır. Güvenli barınma koşulları sağlanmalıdır.
•Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine çalışma süresi koşulları aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır.
•Depremzede işsizler herhangi bir ön koşul aranmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır.
•Deprem nedeniyle can güvenliği koşulları dolayısıyla işten ayrılmak isteyen depremzedelerin kıdem tazminatı ödenmelidir.
•Servet yaptırımın uygulandığı temel gelir güvencesi derhal hayata geçirilmelidir.
•AFAD yerine, valiliğe bakanlığa bağlı olmayan bilim insanlarının meslek örgütlerinin ve halkın katılımı ve denetiminde faaliyet gösteren ve afete yönelik politikalar üreten yapılar oluşturulmalı.

•Depremzedeler için halkın harcanan her kuruşun takip ve denetimini şeffafça yapacağı deprem fonu oluşturulmalıdır.
•Depremde ailesini kaybeden ve refakatsiz çocukların hak ihlaline uğramadan güvenlikleri sağlanmalı.
•Eğitim yüz yüz devam ettirilmeli, deprem bölgelerinde çocuklar için bütünlüklü bir çocuk politikası ilk evvel yüz yüze eğitim koşullarının organizasyonu ile hayata geçirilmelidir.
•Çocuklar ve yetişkinler için psikososyal destek sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmalıdır.
•Depremzede engelliler için ücretsiz rehabilitasyon hizmeti sağlanmalıdır.
•Bölgedeki haberleşme için internet ve GSM şebekelerinin bütün imkanları kullanılmalı ve ücretsiz olmalıdır.
•Depremden zarar görmüş hayvanlara ücretsiz tedavi desteği verecek veterinerler sağlanmalıdır.

•Deprem bölgelerinde yaşayan büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesi için gerekli yem vb. temel ihtiyaçlar karşılanmalı. Hayvanların sağlık hizmetleri aksatılmamalı.