Bozan Kara

Bozan Kara

İşçi sınıfının isimsiz önderlerinden Bozan Kara, 1945 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinin Kirkis köyünde doğdu. Çok genç yaşlarında çalışmak için Adana’ya yerleşir. Güney Sanayi, Bossa, MNS gibi büyük fabrikalarda çalışırken sınıf bilinci de gelişir. Bu işyerlerinde yaşanan işçi direnişlerinde önderleşir. Sosyalizm ve Hikmet Kıvılcımlı düşünce-davranışları ile tanışır. 1972 yılında Adana Sıkıyönetim Mahkemesi’nin açtığı dava sonucu “Proletarya Partisi Davası”nda örgütlemiş olduğu işçi arkadaşları ve kimi sosyalist öğrencilerle birlikte yargılanır. Sorgudan ve mahpustan dimdik çıkar. 1975 yılında kurulan Vatan Partisi’nde kurucu olur. Bu yıllarda ve daha sonra, doğduğu yer olan Kirkis köyünde, yoksul köylülerin mücadelesini örgütlemeye koyulur. Fırat nehri kıyısında bulunan Kirkis köyünün zengin kum ocaklarının yörenin ağaları tarafından gasp edilmesi ve yoksul köylülerin yararlanamamasına karşı köylülerini örgütler Bozan. Kooperatif kurarak ocakların köylü yararına işletilmesini sağlar. 1977 yılında, köylüler muhtar olarak da seçerler önderlerini. Ocakların köylüler yararına işletilmesiyle çıkarları bozulan ağalar tarafından tehdit edilmeye başlar. Bu tehditlere boyun eğmeyen Bozan Kara faşist güçler tarafından 19 Nisan 1979 akşamı yakın mesafeden onlarca kurşun ile vurularak katledilir.