Parti Açıklamaları
Parti Açıklamaları

Ekim Devrimi 100. yılında yeni devrimleri müjdeliyor! –...

1917 yılı Rusya'da uzun bir süredir devam eden sınıflar savaşımının nihayete erdiği, çelişkilerin proletarya lehine çözümlendiği devrimlerin yılıdır. Şubat ayında, ekmek ve barış için protesto gösterileri düzenleyen işçi kadınların isyanı, ardından yayılan protestolar ve grevlerle “Şubat Devrimi” başlamıştı. Hükümetin istifası ve Çar'ın iktidardan feragat etmesinden sonra geçici hükümet kuruldu. Daha da önemlisi, devrim sürecinde 1905 Devrimi'nde ilk defa ortaya çıkan “Sovyetler” yeniden sahneye çıkmış oldu. Böylece fiilen bir ikili iktidar...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Halkların Kendi Kaderini Belirleme Hakkına Evet, Savaş Tezkerelerine...

Irak’ta 25 Eylül’de IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) tarafından gerçekleştirilecek olan referandum Türkiye’de de oldukça "hassas" dengeleri harekete geçirdi. AKP/Erdoğan iktidarı Türk devletinin tarihsel Kürt düşmanlığını kullanarak yarattığı “meşruiyet” ile, Ortadoğu coğrafyasına askeri müdahalenin önünü açacak tezkereyi meclisten geçirdi. T.C devlet geleneğini sürdüren, sınırlarında bağımsız bir Kürt devleti fikrine katlanamayan CHP ve MHP de tezkereye “Evet” diyerek destek verdi. Kendi ülkesinde bin bir türlü usulsüzlük sonucu “kazanılmış” Başkanlık referandumunu “halkın...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

21. Yılımız Kutlu Olsun! – TÖPG

21. yılımızı, rejim ve devlet krizlerinin yarattığı kaotik ortamın toplumun tüm kesimlerini etkilediği bir dönemde karşılıyoruz. Sosyalist hareketin de oluşan bu toplumsal bunalımdan nasibini aldığı; sağlı sollu tasfiyelerle karşı karşıya kaldığı sert bir dönem bu... Bütün bu olumsuzluklara rağmen 21. yüzyılın partisini inşa etmeye devam ediyoruz. 21 yıl önce yola çıkarken, kendini yenileyen kapitalist dünya düzeninin karşısına; Marksizmin yenilenmeci bir yorumuyla, işçi sınıfının yeni yapısını keşfederek onun öncüsü olma ve...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Laik Eğitim ve Eşit Yurttaşlık İçin 17 Eylül’de...

Erdoğan/AKP eliyle rejim, adım adım faşizme dönüştürülüyor. Bu dönüşüm süreci toplumsal yaşamı baskılayarak, kutuplaştırarak, nefretle doldurarak ve tüm toplumu tek bir inanç/kimlik/ içerisine sıkıştırmaya çalışıyor. Eğitimde yapılan son değişikliklerle Erdoğan/AKP, sadece kendisine biat eden değil, sermayenin her türlü baskı ve sömürüsüne de boyun eğen bir toplum istiyor. Patrona karşı gelinmemesi ve kadının erkeğe itaat etmesini öğretmeyi hedefleyen bu eğitim sistemiyle sermaye-erkek egemen sistem-AKP ortaklığı iktidarını kurtarmaya çalışıyor. Bunlara ek olarak...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

OHAL ve KHK Rejimine Son! Barış, Özgürlük, Adalet,...

Kapitalizmin yapısal krizi, bütün şiddetiyle artarak, içinden çıkamadığı bir şekilde devam ediyor. Bu kriz sadece emekçilerin kazanılmış haklarını çalmakla ve emek sömürüsünün giderek artmasıyla kalmıyor, öte yandan dünya halklarının canlarını da hedef alıyor. Başta Ortadoğu'da olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde çatışmalar büyüyor. Burjuvazi iktidarını korumak için, Suriye'den Venezuela'ya, Yemen'den Ukrayna'ya kadar savaş dışında bir çare bulamıyor. Özellikle Ortadoğu'da bütün sermaye güçleri, başta cihatçı çeteler olmak üzere paramiliter çetelerle Ortadoğu halklarına...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

ADALET TALEBİNİ BÜYÜTELİM! 9 TEMMUZ’DA ADALET MİTİNGİ’NDE BULUŞALIM...

AKP iktidarı boyunca işçilerin, emekçilerin, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin, LGBTİ'lerin en çok hasret kaldığı ihtiyaçlarından biri oldu ADALET. Bu ihtiyacın dayanılamaz hale gelmesi sonucunda ortaya çıkan "Adalet Yürüyüşü", son noktası olan Maltepe'ye varıyor. Yürüyüşe gösterilen ilgi ve desteğin büyüklüğü demokratik bir cumhuriyete olan ihtiyacı işaret ediyor. Toplumsal adaleti ve toplumsal özgürlüğü garanti edecek bir cumhuriyeti bizler sağlayıp kazanmak zorundayız. Bu yüzden meclislerde örgütlenelim, yürüyelim, adalet talebini büyütelim. Demokrasi, halkçı güçlerin öncülüğünde...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

24. yılında Sivas için ADALET mücadelemiz sürüyor! – TÖPG

13 Mart 2012 günü AKP iktidarının zorlamasıyla Sivas’ın katillerini aklamak için zaman aşımı kararı alınmış, Erdoğan karardan memnuniyetini “Hayırlı olsun” diye dile getirmişti. 2 Temmuz 1993'te, devletin himayesi ve teşviki ile gerçekleştirilen SİVAS KATLİAMI'nda, 33 canımızı, genç, yaşlı, çocuk, aydın, sanatçı insanlarımızı yitirdik. Sivas 93, Alevi halkının, eşit yurttaşlık hakkı, demokratik bir ülkede ve özgür bir biçimde inancını yaşama mücadelesine karşı verilen bir mesajdı. Ve 2 Temmuz'u, Dersim, Maraş Katliamları gibi tarihe kanlı bir bıçak gibi sokanlar,...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Adalet talebini büyütelim! – TÖPG

Enis Berberoğlu’nun tutuklanması siyasi bir operasyondur. Ancak bu operasyon, kamuoyunda işlendiği gibi CHP yönetimi-parti organları ya da milletvekilleriyle sınırlı bir operasyon değildir. Bilinmelidir ki, MİT tırlarının cihatçı çetelere yardım ettiğine dair kanıtların ortaya çıkması bahanesiyle girişilen bu operasyon, AKP iktidarı tarafından yıllardır sürdürülen demokratik güçlere yönelik tasfiye operasyonunun devamıdır. Bu operasyonun çeşitli ayakları oldu: Bir ayağı Gezi tutuklamaları, 1 Kasım seçim darbesi, imzacı akademisyenlerin tasfiyesi ve tutuklanması, kamu emekçilerinin KHK’larla...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Onur Yasaklanamaz – TÖPG

69 Bağımsız LGBTİ kuşağının mirası ile her yıl binlerin katılımı ile gerçekleştirilen 'ONUR' yürüyüşleri, eşcinsellerin mücadelesini verdiği kimliğin, yaşamın ve onurun sokağa yansıması, örgütlenme dinamiği ve politik momentidir. Türkiye'nin içerisinden geçtiği politik havada kimlik meşruluğu bir kez daha göz ardı edilirken, meşru olmayan koşulların kol gezdiği yeni yöntemler ile fiili hetero normatif iktidar varlığını devam ettirmektedir. Desteğini ve bağlılığını asla yitirmediği, bel kemiği erkliği toplumda büyüterek eşcinselliği buna karşı marjinalleştirmiş...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖPG’den “TKP” tartışmalarına dair zorunlu açıklama

İzmir'de başlayıp Ankara ve İstanbul'a yayılan ve şimdi de başka yerellere sıçrayarak devam etme tehlikesi taşıyan HTKP-KP çatışmasının, politik ortamın tüm devrimcileri olağanüstü görevler üstlenmeye ittiği, bir yeni Cumhuriyet için Kurucu Meclis inşası ve Demokratik Anayasa tartışmalarının öne çıktığı bir güncellikte yaşanması üzücüdür. Yaşanan çatışmanın, hiç olmazsa şimdi olduğu noktada sonlandırılmasını taraflara öneriyoruz. Ancak, öncelikle bir noktayı açıklığa kavuşturmalıyız. "Hayır Tutuklanamaz" etkinliği sorumlularının açıklamasında yazıldığı gibi, olayın başlatıcısı KP güçleridir,...

DEVAMINI OKU