20 Kasım’da Kartal’dayız! – TÖPG

15 Temmuz sonrası oluşan atmosfer gösteriyor ki, devlet krizi de, rejim krizi de, ekonomik kriz de büyük açmazlar yaşamakta. Bu büyük açmazlar her geçen gün daha da büyük saldırılarla ötelenmeye çalışılıyor. Ancak görünen o ki yolun sonu görünüyor.

Geldiğimiz nokta adeta bir eşik. Bir eşikte geziniyoruz ve belli ki bu uzun sürmeyecek. Eşiğin hemen ardı artık başka bir duruma işaret etmekte.

Oluşacak yeni durumun kimin lehine olacağına saldırı altındaki halk güçlerinin tutumu karar verecek. Hızla geliştirebileceğimiz bir inisiyatif bizlere mevcut düzenin panzehri olan “Demokratik Cumhuriyet”in kapısını açabilir. Mevcut pasif havanın sürdürülmesi ise bizlere yenilgi yaşatabilir.

Seçilmiş vekillerin, belediye başkanlarının tutuklanması, en temel örgütlenme alanları olan derneklerin kapatılması, demokratik protesto haklarının, meşru halk hareketlerinin yoğunlaştırılmış bir terörle engellenmesi, tecavüz yasalarının gündeme gelmesi ve diktatörlüğün “başkanlık sistemi” adıyla yasallaştırılmaya çalıştırılması bu günlerde yaşadığımız saldırıların yalnızca birkaçı.

Bu saldırılara karşı halkın kendi özgürlük taleplerini inşa etmek için harekete geçelim.

Bu talepleri dillendirmek için 20 Kasım’da Kartal Meydanında buluşalım. Demokratik Cumhuriyet için ileri.