Parti Açıklamaları
Parti Açıklamaları

Krizler Yumağını Halkın Direnişçi, Yaratıcı Gücü Çözecek

Türkiye, çoklu krizler içinde, çözülmesi her geçen gün zorlaşan düğümlere dolanıyor. Zenginler kâr edip sermayelerini büyütüyorken; halk güvencesiz çalışma, işsizlik, yoksulluk, barınamama cenderesinde “zulümlü bir yaşama” terk ediliyor. Enflasyon, yükselen döviz kuru, zamlar, düşük ücretler, vergi yükü, halkı daha da yoksullaştırırken “kara kış”ın acı günleri ezilenlerin kapısını çalıyor. Yapısallaşmış bir sorun olagelmiş ekonomik krizle baş edemeyen AKP-MHP iktidar koalisyonu “çözümü” yoksulların geçim kaynaklarını gasp etmekte arıyor. Şimdilerde buna bir de...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

50. Yılında Doktor Hikmet Kıvılcımlı da Devrim de...

Türkiye Sosyalist Hareketinin önderlerinden, ülkemizde Marksist-Leninist düşüncenin yayılıp gelişmesinde, Marksizme katkı sunma ve geliştirme cüretiyle bu görev ve sorumluluğa talip olarak öncü bir rol oynayan geleneğimizin kurucu önderi Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın 11 Ekim 1971’de aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümündeyiz. Aynı zamanda O’nun Komünist Gençler Birliği üzerinden örgütlü mücadeleye katılışının da 100. yılındayız. ***Doktor Hikmet Kıvılcımlı, gerek ortaya koyduğu muazzam külliyatı ve teori zenginliğiyle gerekse de direngen mücadeleci kişiliğiyle devrim ve...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

10 Ekim’i Unutmayacağız! 10 Ekim Rejimini Yeneceğiz!

Bugün 10 Ekim katliamının 6. yıl dönümü. 10 Ekim, faşizmi kurma yolundaki bir iktidarın neler yapabileceğinin, ülke tarihindeki belki en kanlı kanıtıydı. Diyarbakır’daki patlamadan Suruç’a kadar adım adım kendini gösteren bu kanlı gidiş, 10 Ekim’de “adını buldu”. O gün ülkede barış, demokrasi ve adalet isteyen halkın önü, sesi kısılmak istendi; iktidar, baş edemediği halk güçlerini ancak korku ve ölümle durdurabilirdi. 104 insanımız gar patlamasında yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Bugün, faşizmi...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

İktidar Koalisyonunun Meşruiyet Krizi Derinleşiyor

İktidar koalisyonunun içinde bulunduğu krizler sarmalı her geçen gün çözülmesi daha güç düğümler bütününe dönüşüyor.  Bu sorunların çözümsüzlüğünün en büyük sebebi ise kaynağının, iktidar koalisyonunun sermaye merkezli talan politikaları olması. Kapitalizmin yapısal krizi, devlet pastasından pay kapmaya çalışan iktidar mensupları arasındaki çatışmalar ve iktidar koalisyonu-sermaye işbirliği ile büyük bir hızla ilerletilen neoliberal politikalar durmadan yeni krizler üretmekte. Krizlerin faturası halka ödetiliyor Doğanın bütünüyle kapitalizmin talanına açılması sonucunda orman yangınları, pandemi,...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

TÖP Halk Sağlığı Meclisi: Halk Sağlığında Ticaret Kabul...

Sosyal Güvenlik Kurumu 8 Eylül 2021 tarihinde resmi gazetede yayınladığı genelge ile ağrı kesici, kas gevşetici merhem, jel ve boğaz spreylerinin dâhil olduğu 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardığını duyurdu. 2002 yılından itibaren uygulanan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hizmetlerinde bütünlüklü olarak özelleştirilme hız kazanmış, sağlık hizmetlerinin bütçesi iyiden iyiye kısılmış, halkın sağlık hakkına göz dikilmiştir. Bu politikalarla sağlık, temel bir insan hakkı olmaktan çıkarılıp ticarileştirilmiş, şirketlerin kâr yapacakları bir...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Artık Yeter, Geçinemiyoruz, Barınamıyoruz, Yaşayamıyoruz

Ekonomik kriz sadece halka var. Zenginlere kriz yok, zenginlere yoksulluk yok. Zenginlerin barınma, geçim derdi yok. Krizde yoksullar daha da yoksullaşırken, zenginler daha da zenginleşiyorlar. Daha lüks bir yaşam sürüyorlar. Evlerinin, arabalarının, paralarının miktarı artıyor. Bunca yoksulluk varken, gıda fiyatları yükselmiş, cebimizdeki paralar erirken, şimdi de barınma sorunumuz arttı. Ev kiraları fırladı, ev fiyatları uçtu. İnsanlar düşük bütçeleriyle geçinemezken, kira ödeyemez hale geldi. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan yoksulları vuran kiralar...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

25. Yılında Yaşasın Toplumsal Özgürlük Partisi!

Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak için çıktık yola. Bundan 25 yıl evvel, 19 Eylül 1996 tarihinde platform olarak kuruluşumuzu ilan ettik. Şimdi partinin inşasını kurumsallaştırdığımız bu günlerde daha büyük sorumluluk ve hedeflerle ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Kapitalistlerin, 1970’lerde ortaya çıkan ekonomik yapısal krizi aşmak doğrultusunda “küreselleşme”, “neoliberalizm” politikalarını uygulayıp derinleştirdiği yıllardı, o yıllar. Sosyalist dünya için ise bir dönem kapanmakta idi. Burjuva ideologları “tarihin sonu"nun geldiğini ilan...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Türkiye Komünist Partisi 101 Yaşında! Yaşasın Türkiye Komünist...

101 yıl önce bugün, 10 Eylül 1920'de işçilerin ve emekçilerin mücadelesinin bir ürünü olarak, Anadolu'nun dört bir yanından komünist grupların Bakü'de bir araya gelmesiyle TKP'nin kuruluş sürecinin en önemli adımı atıldı.Bu mücadele elbette egemen sınıfları korkutmuş, bu korku ve panik Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katli ile sonuçlanmıştı. Ne bu cinayetler ne de takip eden 100 yılda işlenen cinayetler, katliamlar, baskılar, tutuklamalar, sürgünler mücadeleyi durduramadı, durduramayacak. Partiyi devralan ikinci kuşaklar mücadelenin...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim İçin Tüm Önlemler Alınmalıdır!

Pandemi dönemi boyunca yüz binlerce çocuğun gözden çıkarıldığı, nerdeyse hiçbir önlem alınmadığı için bir açılıp bir kapanan, ne çocuklara ne ebeveynlere ne de eğitim emekçilerine hiçbir destek verilmeyen eğitim sisteminde yüz yüze eğitim dönemi açıldı. Tüm bunlardan ve daha da fazlasından sorumlu olan eski bakanın görevden alınıp yerine yenisinin atanması sorunları elbette çözmedi, yenilik getirmedi, çocuk yararına, yoksulların çıkarına bir eğitim dönemi başlamadı. Yüz yüze eğitim, daha öncekilerle benzer şekilde,...

DEVAMINI OKU
Parti Açıklamaları

6-7 Eylül Pogromlarının Failleri Suç İşlemeye Devam Ediyor

6-7 Eylül 1955'te gerçekleşen şiddet, yağmalama ve saldırılar, organize suç şebekelerinin ne ilk ne de son suçu oldu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da, yalan haberlerle hedef gösterilen Rum, Ermeni ve Musevilerin ev ve işyerleri, yağmalandı. İbadethaneleri ateşe verildi. Kadınlar tecavüze maruz bırakıldı. En az 15 kişi de katledildi, yüzlerce kişi yaralandı. Yıllar sonra devlet görevlileri bunun bir "tertip" olduğunu pişkince itiraf ettiler. Devlet, medya, faşist kitle üçgeninin ne ilk ne de...

DEVAMINI OKU