Artık Yeter! Devir Değişsin!

Bir avuç parababası dışında kimsenin hayatından memnun olmadığı, emeğin, doğanın, kadınların, halkların ve inançların sömürüsüne dayanan bu talan düzenine ``Artık Yeter``. Halkımızı, kendi gücüne dayanarak demokratik, eşitlikçi ve adil bir toplumsal düzen kurma yolundaki yürüyüşümüze güç vermeye çağırıyoruz, ``Devir Değişsin``.