Makaleler

Makaleler

Yüzünüzü Çocuklara Dönün – Hatice Göz

Çocuklar, toplumun parçası olan bireylerdir. Kendi kararları, tercih ve yönelimleri, zevkleri vardır. Onların, yaş itibariyle daha küçük olmaları, çocukları güçsüz ya da edilgen yapmaz. Aksine, çocukluk çağı, her insanın geçirdiği özel, potansiyeli olan ve görece uzun da bir dönemdir. Ancak her insanın çocukluğu geçiriyor oluşu, bütün çocukları aynı kılmaz. Çocukluk homojen bir yapı değildir. Evrensel bir çocuk yoktur. Her çocuk farklıdır, her çocuk özeldir, kendine özgüdür. Tıpkı her insan gibi....

DEVAMINI OKU
Makaleler

Latin Amerika’da halkçı güçlerin atağı – Max Zirngast

Ekim ayında halkların, bir hafta arayla önce Bolivya’da sonra Şili’de elde ettikleri zaferler, kıtanın geleceğini, hatta dünyadaki toplumsal ve siyasi mücadelelerin seyrini ciddi ölçüde etkileyebilecek vaziyette. Latin Amerika epey bir süredir yoğun ve çoğu zaman şiddetli toplumsal mücadelelerin sahnesiydi. Doksanlarda yayılan halkçı-sol “pembe dalga” Venezuela’dan Arjantin’e kadar birçok ülkeyi kapsadı. Sol hükümetler siyasi anlamda kısmen başarılı bir antiemperyalist duruşla ve ekonomik anlamda dünya konjonktüründen faydalanıp, hammadde çıkarıp ihraç etmeye dayalı...

DEVAMINI OKU
Makaleler

ABD seçimlerinin ardından – Max Zirngast

ABD’deki siyasi gelişmeler ABD imparatorluğunun dünya sistemindeki konumundan kaynaklı sadece ABD içinde politik bir anlam taşamıyor, aynı zamanda bütün dünyayı bir şekilde etkiliyor. Ve Joe Biden’ın başkan seçilmesiyle birlikte, kimilerinin sandığının aksine, ABD imparatorluktan vazgeçmeyecek. Biden’ın siyasi geçmişinde istikrarlı bir şekilde savaşperver bir şahin duruşa sahip olduğu önemli bir gerçekliktir. Onu destekleyenler arasında silah sanayisinden finans kapitale, büyük bankalardan güvenlik mensuplarına kadar neredeyse her sermaye kesimi var. İmparatorluklarını tam olarak...

DEVAMINI OKU
Makaleler

Büyü bozan 27 saat… – Oğuzhan Kayserilioğlu

Ayasofya’nın etrafında dönen oyunlarda simgeleşen bir dönem/“Ayasofya süreci”, Albayrak’ın istifasıyla sönümleniverdi. Kamuoyu yoklamalarındaki açık düşüşü önlemek isteyen Erdoğan, Ayasofya üzerinden dinî inançları istismar edip, askeri yayılmacılık hamleleriyle de “vatan, devlet, ulus, millet” hassasiyetlerini kışkırtarak kaybetmeye başladığı inisiyatifi yeniden kazanmak istemişti. Erdoğan, Ayasofya sürecinde, istediği başarıyı kazanamasa da, düşüşü durdurmuş hatta küçük de olsa bir destek artışı sağlayabilmişti. Ancak, “ekonomi” ve “devlet” gibi iki ana kolonda yaşanan ağır kriz, yüzeyde sağlanan...

DEVAMINI OKU
Makaleler

Salgının sınıfsallığı vol:2 “aşıya erişim haktır” – Hasan...

Afrika’daki yoksul çocuklar üzerinde yaptığı ölümcül deneylerle meşhur olan ABD’li Pfizer ilaç tekeli, Kasım ayının başında, koronavirüs aşısının test aşamasının yüzde 90’ın üzerinde bir başarıyla tamamlandığını ilan etti. Koronavirüs aşısını bulduğunu ilan eden Pfizer, insan sağlığının bir sermaye birikim alanı haline getirilmesinin yarattığı korkunç boyutlar konusunda oldukça fazla vukuata sahip bir tekel. Tekel diyoruz, çünkü bir ilaç tekeli olmasının insanlar üzerinde birtakım etkileri var. Bu, bir ilaç ya da aşının...

DEVAMINI OKU
Makaleler

Eve ekmek götürememe gerçekliği ile keyif çayı alaycılığı...

Bir taraftan ekonomik krizin yol açtığı yıkım, öte yandan pandeminin tüm faturasını emekçilerin sırtına yüklemek için yapılan ve uygulanan düzenlemeler; işçi sınıfı başta olmak üzere tüm emekçiler için içinden geçilen zorlu ve sert bir dönemi işaret ediyor. Salgının başından itibaren tam zamanlı olarak hatta fazla mesai zorlamasıyla çalıştırılan milyonlarca işçi, virüse karşı mücadele önlemlerinin gündeminde değil, hatta tamamen dışında. Birer virüs yayma merkezine dönüşen fabrikalarda neredeyse hiçbir önlem alınmadan milyonlarca...

DEVAMINI OKU
Makaleler

Emeğin esnekleştirilmesine karşı insanca yaşama hakkını savunmak –...

Kapitalizmin içinde bulunduğu kriz, çok katmanlı ve süreğen. Krizden çıkış için emeğe dönük saldırılar yoğunlaştırılmış ve süreklileştirilmiştir. İşçiler, açlık ve kölelik kıskacında bir yaşama mahkûm ediliyor. Emek-sermaye mücadelesi, bir bakımdan çalışma zamanı üzerinden sürdürülen mücadelenin tarihidir. Emeğin denetlenmesinde, çalışma saatlerinin uzatılması, ücretlerin düşürülmesi ve iş güvencesinin ortadan kaldırılması sermayenin başat hedeflerinden olmuştur. Esnekleşme ve güvencesizleşmenin iş piyasalarında yaygınlaşmasının önünü açma, bu denetimin sağlanmasının ve sömürünün yoğunlaşmasının esas biçimi olarak uygulanıyor....

DEVAMINI OKU
Makaleler

Alevilerin kolektif hafızasındaki katliamlar – Şilan Sürmeli

Katliamlar tarihin lineer akışını parçalar ve bunu yaşayan kişiler, kimlikler dünyanın bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünür ve buna inanırlar. Ama elbette ki tarihin lineer akışı içindeki bu kırılmalar sadece verili yaşamın sonu değildir. Aynı zamanda yeni yaşamın da varoluşunun doğuş sancılarıdır. Alevi toplumu da tarihsel sürecinde kitlesel saldırılara maruz kalmış ve yaşadığı her bir katliam Alevilerin kolektif hafızasında önemli bir yer edinmiştir. Katliamlar Alevi tarihinde değişmez bir unsur olmuştur....

DEVAMINI OKU
Makaleler

Halk güçleri çıkış için yol gösteriyor – Perihan...

Siyasi iktidarın tüm baskı ve şiddet aygıtlarını halka karşı yöneltmesine, her türlü devlet imkânını sınırlarını aşındırarak sonuna değin kullanmasına rağmen teslim alınamayan bir halk gerçekliği var karşımızda. Bugün, parça parça ve dağınık da olsa; halk güçleri tepkisini aktif ya da pasif biçimlerde ortaya koymaya ve güç biriktirmeye devam ediyor ve her geçen gün halkın tepkisi ve arayışı daha da derinleşiyor. Bu arayış henüz politik bir özneyle buluşamamış olsa da, halk...

DEVAMINI OKU
Makaleler

Gelmekte olan – Hasan Durkal

Yıllara yayılan ve çözüm yerine sürekli sıkıştırılarak ertelenen krizler büyüdüler ve iktidarın şimdi bu krizleri çözmekte yeterli kapasiteye sahip olmadığı iyice anlaşılıyor. Dar devlet merkezine kısa iple bağlı olan iktidar ve muhalefet, devlet sınıflarının kısa ipinin elverdiği ölçüde hareket edebiliyor, daha fazlasını gerçekleştirmekten aciz bir şekilde debelenip duruyor. Yalnızca iktidardakiler değil, muhalefeti elinde tutan İYİ Parti, CHP, DEVA ve Gelecek Partisi de iktidarla birlikte aynı argümanları, aynı yaklaşımları, aynı çözümleri...

DEVAMINI OKU