Adalet talebini büyütelim! – TÖPG

Enis Berberoğlu’nun tutuklanması siyasi bir operasyondur. Ancak bu operasyon, kamuoyunda işlendiği gibi CHP yönetimi-parti organları ya da milletvekilleriyle sınırlı bir operasyon değildir.
Bilinmelidir ki, MİT tırlarının cihatçı çetelere yardım ettiğine dair kanıtların ortaya çıkması bahanesiyle girişilen bu operasyon, AKP iktidarı tarafından yıllardır sürdürülen demokratik güçlere yönelik tasfiye operasyonunun devamıdır.
Bu operasyonun çeşitli ayakları oldu: Bir ayağı Gezi tutuklamaları, 1 Kasım seçim darbesi, imzacı akademisyenlerin tasfiyesi ve tutuklanması, kamu emekçilerinin KHK’larla tasfiyesi, HDP’li vekil ve belediye başkanlarının tutuklanması, kayyum siyaseti, 16 Nisan YSK darbesi, OHAL vahşeti. Enis Berberoğlu’nun tutuklanması AKP despotizminin yeni bir evresidir. Faşizm inşası yolunda atılmış bir başka adımdır.
Özellikle 16 Nisan YSK darbesi sonrası büyük bir hareketlilik yaşayan ve demokratik talepler etrafında fazlaca gezinen ve bu uğurda parti yönetimiyle ters düşen CHP tabanı başta olmak üzere, halk güçleri cezalandırılmak istenmektedir.
HDP’ye ve tabanına yönelik siyasi operasyonların bir benzeri belli ki CHP ve tabanına uygulanmaktadır. CHP yönetiminin HDP’ye yönelik operasyonlarda AKP’ye verdiği destek sol güçler tarafından sıkça dile getirilmektedir.
Ancak şimdi rövanşist bir tavır takınmanın yeri ve zamanı değildir. Görünen o ki oluşan hava salt CHP ile ilgili bir durum değildir. Kitlelerin adalet talebini dile getirdiği bir durum ortaya çıkmakta. CHP yönetiminin sokağa inmesi, halk güçlerinin uzun bir süredir dile getirdiği sokak talebinin zorlamasıyla olmuştur.
Bu gerçeklikten hareket ederek, salt bir vekilin özgürlüğünün ötesinde, toplumsal özgürlük taleplerimizi dile getirmemizin tam zamandır. OHAL’in kaldırılması, KHK’ların iptal edilmesi, alıkonan vekillerin serbest bırakılması, ülkenin doğal alanlarına yönelik saldırıların derhal son bulması ve hâlihazırdaki yasal düzenlemelerin geri çekilmesi, kıdem tazminatına yönelik saldırıların derhal durdurulması gibi talepleri dile getirmenin zamanıdır.

Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi