OHAL ve KHK Rejimine Son! Barış, Özgürlük, Adalet, Demokratik Cumhuriyet için mücadeleye! – TÖPG

Kapitalizmin yapısal krizi, bütün şiddetiyle artarak, içinden çıkamadığı bir şekilde devam ediyor. Bu kriz sadece emekçilerin kazanılmış haklarını çalmakla ve emek sömürüsünün giderek artmasıyla kalmıyor, öte yandan dünya halklarının canlarını da hedef alıyor.
Başta Ortadoğu’da olmak üzere dünyanın bütün bölgelerinde çatışmalar büyüyor. Burjuvazi iktidarını korumak için, Suriye’den Venezuela’ya, Yemen’den Ukrayna’ya kadar savaş dışında bir çare bulamıyor. Özellikle Ortadoğu’da bütün sermaye güçleri, başta cihatçı çeteler olmak üzere paramiliter çetelerle Ortadoğu halklarına kan kusmaya çalışırken, başta Rojava’da olmak üzere bölge çapında büyük bir direnişle karşılaşıyor.
Bununla birlikte Türkiye’nin bütününde OHAL ve KHK’lar ile baskı ve zulüm giderek artıyor. 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek ilan edilen OHAL ve KHK’lar ile sadece en temel insani hakları gasp etmekle kalmıyor, başta devrimciler, demokratlar, emekçiler ve Kürtler olmak üzere bütün halkı baskıyla, şiddetle teslim almaya çalışıyor. Nuriye-Semih, Yüksel Caddesi ve Bakırköy-Kadıköy’de direnişe devam eden kamu emekçileri KHK’lara boyun eğmeyeceklerini gösteriyorlar.
OHAL ve KHK’lara karşı gösterilen direnişle rejimini kolayca yerleştiremeyeceğini gören AKP/Erdoğan iktidarı, düşmanlaştırma ve kutuplaştırma siyasetine yönelmiş durumda. Fakat AKP/Erdoğan iktidarının hileyle kazandığı 16 Nisan Referandumu’nda Hayır oylarının bariz üstünlüğü, bu düşmanlaştırma-kutuplaştırma siyasetine karşılık halkta açığa çıkan demokrasi ve özgürlük isteminin gücünü ifade etmiştir. Ve açığa çıkan bu istem Adalet yürüyüşü boyunca ve milyonların katıldığı Adalet Mitingi’nde de kendini göstererek AKP/Erdoğan iktidarına teslim olmayacağını ortaya koymaktadır.
Halklara, işçilere, emekçilere, kadınlara, doğaya ve devrimci-demokratlara dayatılan sömürü, baskı, OHAL ve KHK’lara karşı; eşit, özgürlükçü bir Demokratik Cumhuriyet için herkesi 10 Eylül günü Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştirilecek Dünya Barış Günü mitingine çağırıyoruz!

Toplumsal Özgürlük Partisi Girişimi (TÖPG)